Вуна 2
the expansion of Blog
[недела, септември 10, 2006]

Анархизам во акција

Ова што следи е превод на второто поглавје од книгата на Еди Конлон - „Шпанската Граѓанска Војна“, под наслов Анархизам во акција.

Во прилог на овој мој мал труд, еве линк до извадокот од „Омаж на Каталонија“ од Џорџ Орвел на Македонската Марксистичка Архива.


Анархизам во Акција


(...) Анархизмот е идеологија која е најмалку разбрана. Константно се поистоветува со хаос и насилство. Ништо не би можело да биде подалеку од вистината. Анархистите веруваат во создавањето на бескласно општество. Тие се спроти капитализмот, кој е систем кој профитот целосно му го доделува на малцинството без обѕир кон потребите на огромното мнозинство. Тоа е систем базиран на експлоатација на работниците, систем кој неминовно предизвикува сиромаштија, глад и војни. Анархистите се спротиставуваат на власта во смисол на неприфаќање на „правото“ на било кое малцинство да има моќ над сите други. Тие се против Државата (владата, армијата, полицијата, судството) која е збир од институции чија цел е присилно наметнување на вољата на неколкумина над мнозинството.

Анархистите веруваат во класната борба, во која газдите и работниците немаат заеднички интерес; работништвото мора да се организира за да ја преземе контролата над општеството. Обичните работници се прилично способни за управување на општеството. Тоа може да се стори низ систем на работнички совети со масовна демократија која би била далеку повеќе рационална и ефикасна од постоечката. Анархистите се залагаат за слобода на индивидуата и се против секој вид на угнетување на расна, полова или сексуална основа. Единствената граница на личната слобода треба да биде таа да не ја загрозува слободата на останатите.

Уште од порано анархистите беа против изградбата на бирократска капиталистичка држава во Русија. Начелно тие ја поддржуваа револуцијата, но беа против обидите на Болшевиљците да ја узурпираат моќта во своите раце и да ја зачнат „партиската диктатура“. Анархистите се држат до тоа дека создавањетото на сопствената организација се рефлектира на општеството на кое се цели. Малцинствата не можат да ја ослободат работничката класа, работничката класа мора да се еманципира самата. Демократијата и одговорноста се камен-темелник на анархистичката организација. Директната акција е метод. Работниците имаат сила да го променат општеството сами, без да се потпираат на одредени групи на моќници. Таа сила е во нивната можност да се организираат на работното место, сила која треба да се употреби не само да извојуваат итни реформи од газдите, туку и евентуално да се отфрли целиот капиталистички систем. Ова верување е централно во анархизмот. Анархистите не сакаат единствено работниците да ја контролираат индустријата, тие се стремат кон општество каде сите односи поврзани со власт ќе бидат напуштени и луѓето нема да мора да трпат други да им ги управуваат животите.

Бакуњин

Анархизмот имаше, и сеуште има, долга традиција во Шпанија. Во средината на минатиот век, анархистичките идеи во Шпанија ги донесе Фанели, Италијанец и поддржувач на Михаил Бакуњин кој е еден од основачите на модерниот анархизам. Шпанскиот сектор во Првата Интернационала беше подготвен и мнозинството негови припадници застанаа на страната на анархистите во Интернационалата.

Анархизмот се рашири брзо поради тешките социо-економски состојби во кои се наоѓаа работниците и селаните. Работниците се` повеќе ги прифаќаа идеите на анархо-синдикализмот, кои се развиваа на преминот во 20 век. Во 1911 се оформи CNT. Синдикализмот се роди како реакција на реформизмот на постоечките синдикати и растечката изолација на анархистичките револуционери од масата работници. Тоа пак, се случуваше како резултат на свртувањето на одреден број анархисти кон тероризмот и propagande par le FAIt, верување дека масите можат да се иницираат кон револуција преку извршување ненадејни (насилни) акции (нешто налик „Гемиџиите“ и солунските атентати).

Синдикализмот беше обид за воспоставување на врска меѓу анархистичкото движење и работниците. Неговите основни идеи револуираа околу поврзувањето на сите работници во еден голем општ синдикат. Сите работници од една фабрика да се соединат. Тие се поврзуваат со другите работници од нивната област за потоа да се формира федерација на областите. Делегати од федерациите одат во регионалните федерации кои се обединети во национална федерација. Сите делегати се избрани и постои можност да бидат отповикани. Им се дава јасен мандат и ако отстапат од тоа ќе бидат заменети со други делегати.

Бирократија

Беше презеден секој чекор да се запре растењето на бирократијата. Постоеше само по еден службеник во сите CNT. Дејноста на синдикатите се вршеше додека траеше работното време кога беше возможно, во спротивно – по работата. Тоа овозможуваше службениците на синдикатите да останат во контакт со работниците. Стравот од бирократија беше таков што Индустриските Федерации со кои требаше да се припојат сите работилници од определени индустрии, наидуваа на жесток отпор. Иако беа признаени во 1931, никогаш не беа конечно завршени..

Синдикалистите (и синдикатите) се разликуваа од другите работнички унии поради нивната убеденост дека работничкото заедништво може да се искористи не само за да се изврши притисок кон нивните газди за спроведување реформи; тие веруваа дека синдикатите можат да го победат капитализмот. Според нив, би можеле да бидат булдожер кој капитализмот ќе го ничкоса на колена. Веруваа дека причината поради која повеќето работнци не беа револуционери беше фактот што нивните сојузи беа реформистички настроини и во нив доминираше бирократија која ги опструираше иницијативите на работниците. Нивната алтернатива беше организирање на сите работници во еден синдикат и подготовки за револуционерниот генерален штрајк.

CNT забележа голем развој од нејзиното формирање и до почетокот на граѓанската војна имаше релиси два милиона членови. Главните упоришта им беа во Каталонија и Андалузија. Имаа голема поддршка и во Галиција, Астурија, Леванте, Сарагоза и Мадрид. Најсилни беа меѓу текстилците, градежниците и оние во дрвената индустрија, како и меѓу земјоделците. Поради „проповедите“ за социјална револуција беа изложени на пакосна репресија не само за време на полудиктатурата до 1931, но и за време на реформистичката влада потоа. „Народниот фронт“, поддржан од социјалдемократите и Сталинистите, беше уште еден нивен противник, притоа не покажувајќи било каква милост.

Аполитичност

CNT не беше револуционерна политичка организација, туку синдикат. Всушност, тие константно се држеа до нивната аполитичност и велеа дека нужната револуција единствено е во име на работниците; тие да ги завземат фабриките и земјатам, а потоа Државата и сите други политички институции би биле соборени – работничката класа не мора да ја узурпира моќта; за нив секој вид на моќ мораше да биде итно отфрлен.

Тоа беше така затоа што се работеше за синдикат на сите работници, без разлика на политичкаа убеденост. Многумина се приклучија, не заради тоа што беа анархисти, туку поради тоа што беше најмилитантното движење и всушност вроди со плод. За време на граѓанската војна нејзиното членство се зголеми повеќе од двојно (истото се случи и со UGT - Генералниот работнички сојуз), бар делумно поради обврската на секој работник да се вклучи во еден или друг синдикат.

Очигледно е дека CNT беше отворена и кон оние кои не беа анархисти. Имаше повеќе внатрешни разидувања, и се створи одреден наклон кон реформизмот.

Поради тоа беше оформена Федерацијата на Ибериските Анархисти (FAI) во 1927. Во главно се состоеше од мали сродни групи и не беше политичка организација во права смисла на зборот. Таа постоеше за да се осигура дека CNT ќе остане „чисто“ анархистичка. Успеа во тоа и многумина од Ибериските анархисти станаа водечки фигури во CNT. Останати анархистички организации кои постоеја за време на избувнувањето на граѓанската војна беа Ибериската Федерација на Слободарска Младина (FIJL) и Mujeres Libres (Слободни Жени).
Воопшто нема сомнеж дека иницијалната реакција на пучот на Франко беше детерминирана од фактот што CNT и нејзинити анархистички идеали земаа замав меѓу голем дел од работничката класа. Немаше време да се чека владата и министрите да реагираат, работниците ја презедоа контролата. Анархистичкото влијание се гледаше во формирањето војски, експропријацијата и реорганизацијата на земјата, и завземањето на индустријата.

Герилата

Владата се најде се најде во необична позиција по 9 јули. Иако сеуште претставуваше влада, не можеше да најде начин како да ја извршува власта. Армијата отворено се бунтуваше. Каде што бунтовниците беа победени, армијата беше распуштена, а оружјето заврши кај работниците. Синдикатите и левичарските групации веднаш почнаа да ги организираат вооружените работници. Беа формирани војски кои станаа засебни единици на револуционерната армија. Десет дена по пучот, веќе имаше 18,000 работници во војските во Каталонија. Повеќето од нив беа членови на CNT. Се` на се`, имаше околу 150,000 доброволци, спремни за борба на било кое боиште.

Тоа не беше конвенционална армија. Немаа униформи (носеа шалови околу вратовите за да се познаат кој на која единица и припаѓа), нити пак старешините имаа привилегии повеќе од обичните војници. Тоа беше револуционерна армија во која се спроведуваа револуционерните принципи. Демократијата значеше контрола. Основната единица беше групата, вообичаено составена од десетмина, кои си избираа делегат. Десет групи формираа a единица од сто, која исто така бираше делегат. Неколку такви единици формираа бригада, која имаше воен комитет одговорен за нејзините активности. Комитетот беше избран од и одговорен пред работниците. Во секоја бригада обично учествуваше и по некој бивш офицер од армијата на Шпанија колку да ги советува – но без никаква моќ.

Работниците се приклучуваа кон војските затоа што така самите избраа. Ја разбираа нужноста за борба и создавање на „народна армија“. Ја прифаќаа дисциплината; не поради тоа што некој ги беше принудил; туку ја разбираа потребата за координирано заедничко дејствување. Прифаќаа наредби бидејќи им веруваа на оние кои им ги даваа. Војските беа подредени во различни организации и често имаа сопствени гласила. Тоа беа политички организации кои ја разбираа врската меѓу револуционерната политика и војната. Војските од Барселона не губеа време; маршираа кон Арагон, каде главниот град Сарагоса, беше завземен од фашистите. Бригадата „Дурути“, именувана според еден од водечките борци на CNT, го предводеше овој марш и ја војуваа слободата, ослободувајќи го секое село. Целта беше да се ослободи Сарагоса која ја поврзуваше Каталонија со вториот индустриски регион - Баскија, која беше полна со ресурси и имаше развиена тешка индустрија и производство на оружје.

Бригадата „Дурути“ демонстрираше како треба да се бори против фашизмот. Тие знаеја дека граѓанската војна е и политички судир, не само вооружен конфликт. Како што нижеа победи на бојното поле, ги охрабруваа селаните да ги завземат земјопоседите и да ги колективизираат. Бригадата во тоа име им пружи соодветна одбрана. Затоа селаните ги поддржаа. Ги снабдуваа работниците-војници со храна, а голем број од нив земаа активен приклучок во војната. Всушност „Дурути“ и мораше да се задоволи со тоа што не сите можеа да им се приклучат за да не се запустат земјиштата, и за да се продолжи со колективизацијата.

На сметка на успесите на анархистичките чети на одредени фронтови, забележуваа порази на други. Сарагоса, сепак не беше заземена, и беше отворен подолготраен фронт. Како главна причина за тоа беше посочена навидум лошата тактика на војските. Сталинистите пакм ги обвинуваа рабодниците за нивната недисциплина и непочитување на наредбите. Ги обвинуваа анархистите за тоа што не покажувале доволно волја за соработка со останатите во име на победата над фашизмот.

Секако дека сите тие клевети беа бесмислени. Анархистите континуирано повикуваа на обединување на четите. Единствено бараа контролата над војската да остане во рацете на работничката класа. Не веруваа дека за да се воспостави единствена управа нужно беше да се обнови и стариот режим во војската, преку офицерската каста.

Главниот проблем на војската беше недостатокот на оружје. Беа отсечени и приливите на муниција; па затоа работниците во Барселона беа приморани да импровизираат. Џорџ Орвел (кој се бореше во четите на POUM) ја има опишано ситуацијата со оружјето на фронтон на Арагон. Според него, „пешадијата беше полошо вооружена дури и од „English public school Officers Training Corps“ (неадекватно за превод, м.з.), со истрошени Mauser-и кои после пет истрела се веќе неупотребливи; доаѓаше по еден автомат на педесетмина и по еден пиштол или револвер на триесетмина. Овие оружја, неопходни во рововски битки, не беа добиени од владата. (...) Влада која испраќа петнаесет-годишни момчиња на фронтот, вооружени со пушки стари четириесет години и ги чува најдобрите војници и најновите оружја во касарните манифестира поголем страв од револуцијата која подоцна би следела отколку од тековната војна со фашистите“.

Колку само беше во право. Британија покрена ембарго кое ја спречи трговијата со оружје со било која од завојуваните страни, но тоа не стапи на сила се` до средината на август. Владата која поседуваше 600,000,000 долари во злато, можеше да се снабди со оружје. Можеби дел од златото било пратено во Москва во замена за оружје, но кога тоа пристигна веќе постоеше одбивност тоа да им се додели на анархистите на Арагонскиот фронт. Оружјето кое пристигна беше пратено само онаму каде што се бореа сталинистичките трупи. Еден член на воената управа, коментира: „Забележав дека оружјето не беше дистрибуирано еднакво, при што се забележуваше значителна наклонетост (на Владата) кон припадниците на Петтиот Полк“. Токму тој полк беше под контрола на сталинистите. Кастиљските постројки за муниција, пак, кои беа зависни од федералната власт во поглед на финансиите, беа приморани да ги разделат мунициите онаму каде што од Владата им налагаше. Овие опструкции околку дистрибуцијата на оружјето беа главна стратегија на сталинистите и нивните сојузници во владата за да се скрши моќта на CNT. Комунистите сакаа да ги поткопаат војските, за да може да ја вратат на теренот регуларната армија.

Недостатокот од оружје не се рефлектираше само врз судбината на Арагон. Ирун исто така, падна поради немањето доволно оружје и муниција. Еден новинар тоа го опиша вака: „Се бореа до последниот шаржер. (се мисли на Ирунските работници) Кога им снема муниција фрлаа динамите. Кога им се истроши и динамитот, истрчаа кон шеесет пати појакиот непријател со голи раци... и беа дочекани на бајонетите.“ Во Астурија работниците беа прегазени во обид да го заземат Овиедо вооружени со нешто малку пушки и грубо изработени бомби од динамит. Иако молеа за пар авиони и артилерија, работниците беа одбиени – повторно стравот на Владата од работничката револуција надвладеја над желбата да се победат фашистите.

Огромна лага е дека „недисциплинираните“ работнички војски беа виновни за напредувањето на Франко. Сите кои ги видоа герилците во акција не реагираа никако на друг начин освен со восхит на храброста која тие ја демонстрираа на фронтовите. Всушност, Владата донесе (не)промислена одлука. Избра да ги „изгладнува за оружје“ работниците, бидејќи победата над револуцијата им се виде позначајна од победата над фашизмот.

Земјиштето

На селаните не требаше Дурути да им каже да ја заземат земјата. Тие се обидуваа да го сторат тоа уште од воспоставувањето на Републиката. Всушност, првата републичка Влада испрати војска да ги убие селаните кои ги имаа заземено посевите. За две години, 109 селани загинаа. Токму затоа во земјоделските краишта револуцијата беше најуспешна. Филозофијата на анархистите беше прифатена од многумина селани.

На Конгресот во 1936, CNT излезе со платформа, како анархистичкото општество би изгледало во иднина. Селанството ја искористи приликата за идеите да ги конкретизира и реализира во пракса. Нивните достигнувања покажаа што се` може да сторат работниците (многумина од нив неписмени!) во вистински услови. Тие докажаа дека се апсурдни тврдењата дека анархизмот е невозможен затоа што општеството би крахирало без сопственици на капиталот и власт која би ја спроведувала влада.

Колективизацијата на земјиштето беше екстензивна. Речиси 2/3 од земјата под републиканска контрола (анти-фашистичката зона) беше завземена. Вкупно, во процесот беа вклучени од пет до седум милиони селани. Главните области беа Арагон со 450 колективи, Левант (областа околу Валенсија) со 900 колективи и Кастиља (областа околу Мадрид) со 300 колективи. Не само што земјата беше колективизирана; туку беа и подигнати селски работилници во кои локалното население самостојно произведуваше орудија, мебел, и т.н. Пекарите, касапите, берберите и сите останати исто така решија да се колективизираат.

Мора да се напомене дека целиот процес на колективизацијата се одвиваше само на доброволна основа и токму според тоа се разликуваше од присилната „колективизација“ која Сталин ја спроведе во Русија. Обично, се свикуваше средба во селото, повеќето колективи беа сконцентрирани на определно село, и сите присутни расправаа околу „припојување“ на земјата, алатите или животните кои ги поседуваа. Притоа, се надополнуваа со она што беше одземено од големопоседниците. Земјиштето рационално се делеше на единици и на определни групи од земјоделци им се доделуваше задача да ги обработуваат. Секоја група имаше делегати кои ги репрезентираа на собирите на колективот. Се бираше и Комитет за управување кој беше одговорен за целокупното функционирање на колективот – Комитетот се грижеше за снабдувањето со материјали, размената со други колективи, дистрибуцијата на произведеното и неопходните јавни работи, како на пр. градењето училишта. Секој колектив одржуваше регуларни генерални состаноци.

Ако некој не сакаше да пристапи кон колективите, му беше доделувана малку земја – онолку колку што може сам да ја работи. Притоа, не смееше да ангажира работници. Но тоа не влијаеше само на производството – дистрибуцијата се раководеше главно од потребите на луѓето. Во многу реони беше напуштена употребата на парите. Луѓето доаѓаа до колективното складиште (често пати црквите беа пренаменувани во магацини и складови) и си земаа што им треба. Доколку постоеше недостиг од нешто, се спорведуваше „рационализирање“, како секој би добил оптимален дел. Но тоа („рационализирањето“ ) беше случај само кога новиот систем ги елеминираше недостатоците.

За земјоделците, револуцијата се случи во добро време. Жетвата сега не се собираше и продаваше за да се соберат профитите за неколкумината големопоседници - наместо тоа им се доделуваше на оние кои навистина им требаше. Докторите, берберите, итн. го добиваа она што им треба за возврат на нивните услуги. Онаму каде што парите не беа напуштени, беше воведена „семејна плата“, при што заработката беше на база на потребата, а не на работните часови.

Произвоството се зголеми. Техничарите и агрономите им помогнаа на селаните подобро да ја искористат земјата. Беа воведени нови методи и во некои области приносот се зголеми дури и за 50%. Тоа беше доволно за прехрана на членовите на колективите и војските во нивните области. Често пати имаше и вишок кој се користише за размена (за машини и сл.) со колективите во градовите.

Но, како и случајот со војските, и колективите беа клеветени. Се велеше дека секој колектив работи само за себе и не е солидарен со другите. Тоа беше апсолутна лага бидејќи во многу области постоеја фондови за релоцирање на богатството, од побогатите кон посиромашните. Секогаш машинеријата одеше онаму каде што беше најпотребна. Всушност, еден индикатор за осетот за солидарност е и фактот што 1,000 членови на на колкетивите од Левант, кои имаа беа навистина во добра положба, се преселија во Кастиља, се` со цел да им помогнат на тамошните колективи кои се соочуваа со многу неповолности.

Федерациите од колективи беа воспоставени, а најуспешна беше онаа во Арагон. Во јуни 1937 се одржа пленумот на Регионалните Федерации на Селаните. Неговата цел беше формирање на национална федерација „за кординација и проширување на колективистичкото движење и за да се осигура рамноправната дистрибуција на производството, ме само меѓу одредени колективи, туку во целата земја“. За несреќа, многу колективи беа разурнати, и тоа не од Франковата армија туку од војниците на сталинистичкиот генерал Листер, пред ова да може да се стори.

Колективистите не беа засегнати само со материјалната благосостојба. Тие беа длабоко посветени на едукацијата така што многу од селските деца за прв пат во животот добија услови за да можат да се образоваат за време на револуцијата. Тоа не беше обично школство. Беа применети методите на Франциско Ферер, светски познат анархист. Децата откако ги описменуваа, се стекнуваа со основните вештини и потоа се стимулираше нивната љубопитност. Колективистите се грижеа и за старците – беа изградени специјални установи за нив. Исто така, беа згрижени и бегалците од териториите окупирани од фашистите.

Индустријата

Револуцијата во градовите не одеше ни оддалеку добро како во селата, и многу од успесите беа залудни. Сепак, во Каталонија, срцето на индустријата и бастионот на CNT, највеќе добија. Во Барселона повеќе од 3,000 претпријатија беа колективизирани. Сите јавни сервиси, не само во Каталонија туку во целата Републиканска зона, беа завземени и предадени на комитети на работниците.

За да се има одредена престава за опсегот на колективизацијата еве еден цитат од Барнет Болотен, од „The Grand Camouflage“ која воопшто не е про-анархистичка книга. Тој вели „железниците, возовите и автобусите, такси возилата и бродовите, осветлувањето и енергетските компании, гасоводите и водоводите, инженерството и фабриките за автомобили, рудниците и цементарниците, фабриките за текстил и хартија, енергетските и хемиските концерни, стакларниците и парфимериите, прехрамбените погони и пиварите беа конфискувани и дадени под управа на работничките комитети“. Тој продолжува „кината и театрите, печатот, продавниците, стоковните куќи и хотелите, луксузните ресторани и баровите беа исто така конфискувани“.

Ова јасно покажува дека да се каже дека анархизмот е строго поврзан со „старински, мали, некапацитетни работилници“ е тотална лага. Големите фабрики, некои од нив со повеќе од илјада вработени, беа завземени и успешно раководени од работничките комитети.

Често пати индустриските објекти беа завземани од причина што сопствениците го намалуваа или целосно го стопираа производството за да ја саботираат револуцијата. Притоа, работниците не запираа се` додека поголемиот број значајни објекти не беа освоени. Некои беа под непосредна контрола на работниците. Кај другите, беа воспоставени „надзорни комитети“ за да се осигура производството (обично тие постоеја за да се има моќ на вето онаму каде што работниците ја немаа целосната контрола над објектите и со нив сеуште раководеа газдите).

Во секој индустриски објект, од време на време заседаваа работниците и тоа претставуваше основа на нивното функционирање и производството. Од работниците се бираа делегати кои ги расправаа секојдневните проблеми. Се` што беше од општо значење беше расправано на заседанијата. Таму се бираа комитети од 5-15 работници, кои бираа управник кој би ја надгледувал секојдневната работа во фабриката.

Секоја индустриска гранка си имаше свој Совет во кој имаше претставници од двата главни синдикати (CNT и UGT) и претставници од комитетите. Меѓу нив имаше и техничари, задолжени за техничка поддршка. Должноста на Индустриските Совети беше да изготват план за правецот во кој се развиваа одделните индустрии.

Сите плати беа изедначени и условите значително беа подобрени. Еве и конкретно, како колективизацијата беше корисна, преку примерот со трамваите. Од вкупно 7,000 работници, 6,500 беа членови на CNT. Поради битките по улиците, целиот транспорт беше спречен подолго време. Синдикатот назначи комисија од седуммина со цел да ја окупираат канцеларијата додека другите ги проценуваа штетите и изготвија план за обнова на железниците. Пет дена по борбите, 700 вагони, наместо 600 колку што беше вообичаено, сите обоени во црно и црвено (боите на CNT), започнаа да се движат по улиците на Барселона.

Со тоа што веќе профитот не беше мотив за работење, безбедноста доби поголем значај и затоа бројот на несреќи на работното место значително се намали. Цената на превозот се намали, а притоа тој доби на квалитет. Во 1936, 183,543,516 патници го имаа користено јавниот транспорт. Во 1937 бројката се зголеми за цели 50 милиони. Трамваите возеа толку ефективно така што остварливи беа и инвестициите во другите сектори на јавниот сообраќај. Платите пак, беа израмнети за сите работници, а просекот беше зголемен од претходните години. За прв пат беше достапа беспладна медицинска нега за работниот народ.

Напоредно со тоа што се зголеми ефикасноста, работниците имаа време и за производство на ракети и хаубиците за потребите на војските. Работеа прекувремено, а и во неделите за да ги исполнат своите должности во анти-фашистичката борба. Понатаму, мора да се подвлече дека отстранувањето на сопствениците и властодршците не донесе неред и беззаконие – за две години, колку што траеше колективизацијата, беа забележани само 6 случаи на кражба од страна на работниците.

Екстензивната реорганизација допринесе за зголемување на ефикасноста на производството. Многу неекономични мали погони беа затворени и производството се сконцетрира онаму каде што имаше најдобра опрема. Во Каталонија 70 објекти беа затворени. Бројот на работилниците за штавење кожа беше редуциран од 71 на 40, а целата дрвна индустрија беше реорганизирана од страна на Синдикатот на Дрвообработувачите на CNT.

Во 1937 Владата призна дека во Каталонија воената индустрија произвела десет пати повеќе од остатокот во цела Шпанија и дека произвотството може да се кватриплицира ако Каталоија има пристап до потребните финансии за купување суровини.

Но, не беше завеземено само индустриското производство. Многу паразитски посредници беа отсечени од дистрибуцијата. Целосната трговија со риба и јајца беше заземена како и пазарите за овошје и зеленчук. Млекопроизводството во Барселона откако беше колективизирано, се соочи со затварање на преку 70 нехигиенски погони за пастеризација. Насекаде беа поставени комитети за снабдување. Сето тоа, за средните класи беше навистина неприфатливо. За нив, и нивните аспирации за збогатување и стекнување со повисоки позиции, револуцијата беше чекор назад.

Повторно се воспоставија фондови за изедначување за помош на посиромашните колективи. Всушност, тие имаа повеќе проблеми. Многу пазари беа отсечени во фашистичката зона и некои странски пазари беа привремено изгубени. Суровините беа дефицитарни. Дури и кога можеше да се набават, фондовите беа опструирани од Владата. Тоа беше голем недостаток на колективизацијата.

Банките не беа освоени и златните резерви останаа во рацете на Владата. CNT имаше план и за тоа, но се повлече во последен момент.

Покрај тоа што производството беше зголемено, и животниот стандард на многу работници се подобри. Во октомври 1936, Владата беше приморана да ја признае колективизацијата со дектрет. Меѓутоа, тоа беше и обид да се воспостави контрола над идното колективизирање.
Општествена револуција
Ова е само кус осврт на колективизацијата која се случи. Според анархистичките определби, револуцијата не запре таму. За прв пат во Шпанија работниците имаа право на медицинска грижа – организирано од Федерацијата на здравствени работници при CNT. Во Федерацијата беа 40,000 здравственици - сестри, доктори, луѓе кои водеа евиденција и болничари. И овдека најголемиот успех беше во Каталонија, каде сите 2.5 милиони жители имаа на располагање бесплатна адекватна медицинска нега.

Не само што беа спроведувани стандардните услуги за населението, туку и жртвите од граѓанската војна беа исто така згрижени. Постоеше програма за превенција која беше спроведувана во локалните здравствени центри. На Конгресот во 1937 беше донесен и долгоречен план за идната анархистичка Шпанија кој ќе беше имплементиран доколку револуцијата беше успешна.

Улогата на жената исто така доби поголемо значење. За целото времетраење на граѓанската војна, тие целосно беа посветени на анти-фашистичкиот одбор. Беа застапени на секаде – во комитетите, војските, на фронтовите. Во битките беше забележливо дека жените се бореа рамо до рамо со мажите. Често пати се случуваше и жени да влетуваат како замена за мажите на фронтот.

Борејќи се на фронтовите заедно со мажите, тие беа рамноправни. Се организираа во секој колектив и се бореа против сексизмот кој, не е пожелен и својствен за ниту една револуција.
Анархистичката женска организација (Mujeres Libres – Слободни Жени), броеше околу 30,000 членови. Активна беше и пред војната, организирајќи ги жените работници и ширејќи пропаганда за средствата за контрацепција. За време на војната, абортусот беше легален во републиканската зона. Центрите беа отворени за сите жени, вклучувајќи ги и проститутките и немажените трудници.

Навистина се впечатливи промените на поле на родовата еднаквост.

„... сега сме навистина браќа и сестри. Отсекогаш ме иритираше дека мажите во оваа земја не ги сметаа жените за битија со свои човечки права. Но ова сега, е голема промена. Верувам дека произлезе спонтано од револуцијата“ – ова е цитат од Маргарита Балакер, од книгата „Крвта на Шпанија“, од Роналд Фрејзер.

Но, промените беа присутни насекаде. Целиот карактер на Барселона како град се смени. Луксузните ресторани веќе не постоеја. Колективните мензи го заземаа нивното место. Духот на братството се чувствуваше во воздухот.

Насекаде советите на работниците и селаните ја зазедоа администрацијата. Одбрамбениот совет на Арагон е еден од најсликовитите примери за тоа како тој систем функционираше. Тој управуваше со целата покраина и ги координираше работењето на колективите со војската. Сите антифашистички сили беа застапени во него, но мнозинството беа анархистите. Во Каталонија, Централниот комитет на антифашистичките војски беше формиран на 21 октомври. Од вкупно 15 членови, петмина беа анархисти, тројца беа од UGT, POUM имаше еден, Комунистичката партија истот ака еден и Републиканците четири. Иако на територијата на Каталонија анархистите беа далеку надмоќни над останатите, тие се надеваа дека преку поделбата на моќта ќе влијаат истото да се случи и во комитетите каде што CNT беше најслаба.

Така беше во 1936. Иако владата на Народниот Фронт сеуште постоеше, таа немаше никаква моќ на теренот. Таа беше потпрена на репресивните органи на државата. Моќта беше поделена на безброј фрагменти и распрсната низ илјадници градови и села, поделена меѓу револуционерните комитети кои имаа контрола над земјата и фабриките, сообраќајот и комуникациите, полицијата и армијата. Воената, економската и политичката борба се водеше независно од Владата и всушност против неа.

Таквата ситуација е позната како една од појавите на „дуална моќ“. Моќта на Владата беше преслаба за да ја предизвика моќта на работниците и селаните. А таа моќ не беше доволно свесна на потребата да дели со постоењето на Владата. Неуспехот да се стори тоа доведе до повраќање на моќта на државата. (...)

9 Comments:

Anonymous Vikto[R]ebel said...

Искрено, не прочитав, ама глеам си се намачил да напишеш и 0 коментари. Па, да му ебам матер- еве еден од мене.

четврток, септември 28, 2006 11:00:00 попладне  
Blogger Shepard said...

не е поентата у коментарите.

поентата е у читањето.

сабота, септември 30, 2006 4:56:00 претпладне  
Anonymous Анонимен said...

sinful centerfolds -
skunk riley -
sky modeling -
slut wife training -
softcore cuties -
spring break guys -
spring break skin -
sq -
stormy friday -
straight boys fucking -
straight boys jerkoff -
stroke show -
super glam -
super glam shop -
superior xxx -
suze -
suze video -
swallow boys -
sweet models -
sydnee steele -
sydney teen cutie -
tabatha fey -
tampa bukkake -
teen blaze -
teen foot club -
teen travels -
tera patrick -
theater sluts -
the oral slut -
the taste of brazilian ass -
tit summit -
town flash -
tranny trick -
transsexual passion -
true tere -
twink dreams -
ukrain amateurs -
uncut naturals -
view pornstars -
vip interracial -
virtual sara cutie -
voyeur real time -
vulgar video -
want boobs -
wb girls -
we love bjs -
we love latinas -
west coast gangbangs -
wet tshirt -
wet wild and wasted -
wicked pictures -
wild on x -
wild tarts -
wow 18 -
xo xo erica -
xray hunter -
xxx cheryenne silver -
xxx dynamite -
xxx fatty movies -
xxx gauge -
xxx nikki dial -
xxxposed studs -
xxx temptress -
young and fresh -
1000 facials -
1st blowjob -
99 bb -
adult cam friends -
adult super star flicks -
after school amateurs -
all access adult -
all anal pleasures -
all australian boys -
allison 19 -
all ruth -
all tranny -
amateur coed girls -
amateurs gone bad -
amateur straight boy videos -
amateur teen fuck fantasies -
amazing bonus -
amber at home -
angels of porn -
ashlee and serena -
asian boyss -
asian west boys -
australian males -
australian whores -
back alley hookers -
backseat auditions -
bangin blacks -
banging the biway -
bargain twink pass -
bbw 69 -
beasts with boys -
best of asian sex -
bi and large -
big big clits -
big booty club -
big booty online -
big dick bukkake -
big fat fun -
big rod -
big titties online -
bisexual fuck fest -
bisexuals exposed -
bitchin movies -
bj pov -
black beach videos -
black teen booties -
blow club -
blowjob fun -
boobie lovers -
born to swing -
boss cash -
boys models australia -
budapest bukkake -
bukkake barn -
busty tramps -
butt bangin -
cali teens -
cam chatter -
cam chat usa -
carol cox -
cash titans -
cd girls -
cherry filled sex -
chick pee -
club anita -
club daniela -
cock a saurus -
cock sucking boyz -
coed chicks -
cream covered faces -
creepy peeps -
crissy moran -
cum on her face -
cum troopers -
curious cash -
cute teen boys -
dakota rae patrick -
danas dirty diary -
daves boys -
desperate latina sluts -
diddy and serena -
diddylicious -
dildo blast -
discreet cheaters -
domai -
dorm amateurs -
double penetration girl -
dude bang -
ebony blowout -
elsa bangz -
ethnic darlings -
euro maxx -
exotic ebonys -
exploding cunts -
facial blowout -
fast size -
fiesta snatch -
filthy moms -
first time tranny -
fist action -
foot infatuations -
freak show cocks -
gargantuan cocks -
gay blowout -
gay smut frenzy -
ghetto mania -
ginger jolie -
girl girl lovers -
glamour models gone bad -
gloryhole boys -
gonzo porno -
goo face -
got nailed -
gushing cunts -
handjob adventures -
happy hour girls -
hardcore interracial fantasies -
hardcore slut adventures -
hard freshmen -
heavy fuckers -
heidi honey -
her first flick -
hidden xxx games -
hoochie hunnies -
hot naughty wives -
hot rikki -
huge cock shemales -
i love black girls -
insane coeds -
interracial blowout -
interracial society -
in the sex party -
i want u -
jena kay ricci -
jesse capelli -
jesse jardine -
jock tryouts -
jp 18 -
just brunettes -
just masturbate -
karen loves kate -
kates playground -
kaylees world -
kori kitten -
kylies secret -
latina blowout -
leigh model -
lesbian blowout -
lesbian conversion -
lesbian hangout -
lesbian orgy factory -
lesbian sexx -
lesbian voyage -
live and wild -
live bimbos -
live bucks -
load junkies -
lonnie waters -
lots of lard -

lots of latinas -
magna rx -
mandi rose fanelli -
manple xxx -
massive dick action -
matts models -
mature center -
maximum cock -
medium pimpin -
melon market -
milf blowout -
milfs online -
milf theatre -
mistress natalie rose -
mom bang -
moscow bukkake -
movie container -
my tranny lover -
nasty dream girls -
natalia cruze -
naughty 4 cash -
naughty at home -
naughty jenn -
night invasion -
nikky blond -
old is sexy -
only boobies -
orgy blowout -
orgy party -
panty squad -
perverted schoolgirls -
petite land -
petite teenie mania -
phuck fu masterz -
pimp in pays -
piss maniacs -
plain sluts -
pom pom porn -
poop chute porn -
porn audition -
pornstar bang -
pornstar blowout -
prime center folds -
private feed girls -
private feeds -
pure dee -
pure pornstars -
racy redheads -
raunchy teen sluts -
raunchy xxx auditions -
raw xxx porn -
reality sex vision -
real mega porn -
real melons -
real time videos -
rear end him -
red asses -
rub n tug -
russian dames -
san diego latinas -
santas sluts -
sex search -
sexy black amateurs -
shaved and sexy -
shaved angels -
shelly depalma -
she loves big balls -
shemale pickup -
shemale surprise -
silicone fantasy -
simon scans -
skin vids -
skin vip -
slave island -
slippery sara -
slutty video girls -
southern kalee -
spicy asian teens -
spoiled slut -
spunky cash -
spunky girls -
spunky zips -
squirterz -
stacy cat -
story time porn -
straight boys seduced -
straight guys jacking off -
stroke jobs -
stud bang -
stunning serean -
suck bus -
suck my dick bitch -
surf lifesaver -
sweet kacey -
sweet krissy -
team blowjobs -
teen boy models -
teen boys -
teen boy sex -
teen girl love -
teeny weeny tits -
tera 19 -
terri summers -
t fever -
the panty insider -
thick coeds -
tittie mania -
tokyo fuckfest -
tongue ass -
ton of titties -
tonys casting couch -
top ten bitches -
top ten orgasms -
tranny time -
twisted cash -
twisted pass -
ultimate cumshot -
untapped teens -
upskirt undies -
vip stream -
voyeur malibu girls -
wave hos -
weg cash -
wig world -
wild rose -
xrated flashing -
xrated fuck cams -
xrated gangbang -
xrated x porn -
xxx amateur nudes -
xxx babes in toyland -
xxx beach blondes -
xxx brunette movieland -
xxx cum whores -
xxx ebony madness -
xxx gangbangs on film -
xxx movie blowout -
xxx orient express -
xxx petites -
xxx porn flicks -
xxx sororities -
24k pussy -
adult pussy -
adult toy city -
adult webmaster empire -
aged ladies -
all males -
all natural jugs -
all teen action -
all video on demand -
almost jail bait -
alyssa doll -
amateur creampies -
amateur erotica -
amateur market -
amber spring -
anal cumsumption -
anal sex vod -
ann angel -
apple cash -
ashely ryan -
asian allure -
asian kitty -
asian pussy market -
ass hookers -
aunt judys -
australian boys -
australian surf lifesavers -
baby on board -
babysitters gone wild -
babysitter sluts -
bad boys -
beauties of virtuagirls -
beyond bizarre -
big boob hunters -
big dick school -
big girls vod -
big older women -
big tits vod -
black booster cash -
black dicks in blonde chicks -
black dicks white slits -
black in black -
black mans pov -
black newbie hunters -
black on white whores -
blowjob races -
boy movies -
boy zone -
broke black bitches -
brooke skye -
brothers in cash -
buffie the body -
butt magic -
cam girls planet -
celebrities -
channel 69 vod -
cherry pussies -
chubby -
classic vod -
clown porn -
club 21 -
college bad girls -
company men -
cory heart -
country chicks -
courtneys camera -
crazy club chicks -
creamy tugs -
cum filled throat -
cyber skanks -
dark lovin -
dawg pound usa -
deep crack high -
deep throat it -
derriere bangers -
devils film vod -
digital angel dollars -
dirty anal girls -
dirty babysitter -
dirty hardcore sex -
donnys girls -
donnys money -
double team suckers -
dp fuck fest -
ebony stud -
elegant angel vod -
emily doll -
erotica -
euro bad girls -
euro car sex -
explicit e -
extreme alex -
extreme girl network -
extreme holly -
face bangers -
faces of goo -
fetish movies -
final bang -
firm young teens -
foot long -
fresh young meat -
fucking the help -
full bush -
galitsin news -
gallery carre -
gangland victims -
gay hot movies -
gay moments -
girls got cream -
girls licking girls -
girls who suck cock -
gm video vod -
guru of porn -
gutter -
handjob obession -
hardcore lesbians -
hardcore thugz -
heathers hot spot -
heatwave vod -
hentai vod -
herge archives -
hip hop whores -
home grown -
hooked on ass -
hooked on teens -
horny erotic sluts -
hot american babes -
hot asians -
hot busty chicks -
hot movies -
hot pool girls -
hot toy sex -
huge rack club -
hummer angels -
i fuck on video -
i got punked -
independent vod -
indian fever -
jackass of porn -
japan hot movies -
jenni carmichael -
jerk off pass -
joy ourself -
jungle hair -
kari sweets -
katrina 18 -
kayla banks -
kinky vod -
k scans -
la stripper -
late night hookups -
latin lovers vod -
lauren sands -
la zona modelos -
legend vod -
leisure time vod -
lesbian college sex -
live jasmin -
lonely amateurs -
mac daddy bucks -
man sex temple -
mayors money -
milf queen -
milfs caught on camera -
mommy got fucked -
movie pass network -
my anal angel -
my asian dreams -
my black coeds -
my first date sex -
my horny doctors -
my latina teen -
nasty ass lickers -
naughty lani -
naughty little nymphs -
naughty models -
never done that before -
new nude city -
new nude mag -
niggaz and bitches -
no more boys -
not chic -
nubiles -
older women -
olivers girls -
one girl a day -
pimp her and ride -
pink and perfect -
pink eye sluts -
pink in the middle -
platinum x vod -
please cum on my face -
poke my mom -
poke my throat -
poolside giovanni -
poolside kelly -
porn kings -
porn link x -
porn with stars -
pretty ebony xxx -
pussy demolishers -
pussy for dinner -
pussy patrol agents -
pussy vacation -
real girls fantasy -
real lesbian pussy -
recur cash -
rhiannon bray -
rock star pixies -
sammy4u -
sammy smack -
sapphic cash -
sapphic erotica -
school bus chicks -
sean cody -
secret sarah -
selena spice -
sex pranks -
sexy solo sluts -
sexy teen sandy -
shy teachers pet -
silky thumper -
sindee belle -
slick fetish -
slut invasion -
sluts on the beach -
slutty latinas -
slutty porn -
snatches -
snot girls -
sperm snappers -
spicy latina whores -
stoney pass -
straight to the sphincter -
strip saver -
sunset babes -
swallow every drop -
sweet apples -
sweet danni -
sweet kandie -
sweet kara -
sweet russian girls -
taboo vod -
tag gaz -
taras cam -
taryn thomas -
teach my ass -
teenagers going wild -
teen babe sluts -
teen ciara -
teen core club -
teencore zine -
teen dolls -
teen dreams -
teen heartbreaker -
teenie palace -
teens go porn -
teens love blacks -
teens try anal -
teens turning tricks -
teens want orgies -
the new nude network -
the xxx prize -
thug bait -
tina tina -
totem cash -
traffic gigolos -
trailer park tiffany -
try teens -
tugjob queens -
tvts vod -
twin boy sex -
twinks -
twisted vod -
ultra bang cash -
ultra bang pass -
v9 vod -
vcx vod -
veronika raquel -
vicky vane -
video x pix vod -
vintage movies -
vip room -
virtua girl -
virtua girls -
virtua guy -
vod -
vod after dark -
webcam dare -
weird sex world -
we need new talents -
west coast pimp -
white slut black nut -
white teens black cocks -
wild little sluts -
wild west cash -
xbang cash -
xxx tracy parks -
young dirty sluts -
young luscious latinas -
12 porno sites -
adorable legs -
adult mobile cinema -
adult platform -
aebn -
aged and seasoned -
aimee sweet -
alca porno -
all sex toons -
all wam -
amateur bangers -
amateur pay per view -
amber michaels -
anal fuck thrills -
anal pay per view -
asia carrera -
asian pay per view -
ask your granny -
atm freaks -
bad black babes -
bad lesbian girls -
baileys bed -
balloon pay per view -
banged housewives -
bang my pooper -
banking bucks -
bare foot fuckers -
barrett blade -
bbw pay per view -
bbw sex videos -
big breasts sex -
big cocks 4 men -
big cocks porn -
biggest tits online -
big tit queens -
big tits sex movies -
bisexuals hardcore -
black booty lounge -
black pay per view -
blowjob pay per view -
blowjobs babes -
bobby eden -
bondage pay per view -
boob pay per view -
briana banks -
brittany blu -
brittany o neil -
brittney skye -
broadband pay per view -
brothers do blondes -
busty amateur boobs -
butt hunger -
candi moore -
charmane star -
chick auditions -
chubby freaks -

четврток, август 07, 2008 3:40:00 претпладне  
Anonymous Анонимен said...

club august -
club stormy -
cris taliana -
cum on jugs -
cumshot scenes -
cumshots n facials -
cum squad -
damn hotties -
desi papa -
desktop strip -
dirty lesbo -
dirty rotten filthy whores -
dirty travel -
dixon boes -
dp freaks -
drunk sex orgy -
ebony empire -
enormouse babes -
ero maxx -
escorts on call -
eva latina -
evil genius cash -
extreme bisexual -
facials 4 sluts -
facials fever -
fetish hits -
fisting central -
foot fetish porn -
freak spankings -
freaky cumshots -
freaky granny -
freaky midgets -
freaky milfs -
freaky tranny -
fresh teen porn -
fucking drunks -
fully clothed pissing -
fully clothed sex -
funky town fuckers -
gang banged babes -
gay bears hardcore -
gay group sex videos -
gays and cocks -
gay sex sins -
ginger lynn -
ginna lynn -
girls after school -
girls with cigarettes -
grannies fucked -
group sex frenzy -
group sex gays -
gunz blazing -
hairy boyz -
hairy pussies sex -
hairy pussy porno -
hannah harper -
hardcore blonde sluts -
hardcore fatties -
hardcore matures -
hardcore redheaded sluts -
home town escorts -
hood hardcore -
hot amatuer bitches -
hot asian gays -
hot bikini sluts -
i love bisexuals -
insane coeds -
interracial addicts -
interracial sex house -
jenna heart -
jerk off queens -
jessica drake -
just black gays -
just ebony sex -
just gay hardcore -
just lesbian sex -
just real -
just us boys -
kobe tai -
krystal steal -
latina exposed -
latina sex studio -
latin sex lovers -
lesbian firsts -
lesbian movie planet -
lezley zen -
life uncut -
lingerie queens -
live voyeur porn -
lola latina -
long movie downloads -
love that booty -
lust and lingerie -
m2 vod -
madison teen hottie -
maidens of mask tv -
make over milf -
male movie club -
mamas little whore house -
man station -
man zone -
mari possa -
mask tv -
masscha fetish -
massive bukkake facials -
mature gone wild -
meet my secretary -
mega porn -
mesm erotic -
messy female ejaculations -
milfs bang -
model cash -
monica mayhem -
monica sweetheart -
monique alexander -
monster cock madness -
my fetish -
new nymphos -
nici sterling -
nicole sheridan -
night invasion -
nikki benz -
nikki nova -
nine teen -
no dicks just chicks -
old n fat -
old n fat movies -
online pussy -
only huge cocks -
orgy factory -
party hardcore -
pee squad -
perfection girls -
pink cherries -
pink taco bandits -
pipers playpen -
pissing in action -
porno fetish -
pornstar house -
pornstar stop -
porn video station -
pregnant freaks -
project teen sex -
queen size -
racquel darrian -
radical cash -
raw gay bears -
raw kink -
raw pornstar movies -
raw xxx movies -
real sex world -
rectal freaks -
renee larue -
ron jeremy -
rookie romp -
sadistic bondage -
sandiego latinas -
schoolgirls first time -
self videos -
sex brat -
sex gaymes -
sex machine -
sex movies network -
sex slave -
sex toys porno -
sexy foot fantasies -
sexy petite -
seymour butts -
shaved and horny -
shay sweet -
shemale sex zone -
shemales movie world -
shemale thrills -
shyla foxxx -
silky milkys -
silvia saint -
sinful gay -
sinful gay teens -
sinful interracial -
sinful lesbian -
sinful mature sex -
sinful panty sex -
skinny bitches -
small boobs rule -
small tits girls -
soccer mammas -
sonyas hot site -
spa cash -
spy addicts -
stacy valentine -
stockings babes -
stricky cinema -
studio cash -
supreme anal -
sweet kinky girl -
sydney moon -
sydney teen cutie -
tabitha stevens -
tanline patrol -
tawny roberts -
teanna kai -
teen bad girls -
teen buster -
teen fun zone -
teen gay club -
teen gay hardcore -
teens love to fuck -
the nasty bus -
the rear stable -
tokyo bitches -
toon gasm -
torbe fucks whores -
tranny pleasure -
tran slove -
transsexuals porno -
trey stop tips -
ts cum -
u boys -
unlimited pass -
val from brazil -
vicky paris -
video box -
videosz -
vivid -
vivid amateurs -
vivid girl -
vivid man -
vivid stickled pink -
vivi latina -
warm sex orgy -
wave hos -
wendi knight -
wet dreams -
wet teen panty -
x crib -
x gape -
x movie -
xobile -
xxx asian desire -
xxx asian hardcore -
xxx houston -
1st lesbian experience -
1st pill -
2 big to be true -
acme porn -
adult alchemy -
adult date link -
adult doorway -
adult mega cams -
adult mega cash -
adult movie time -
affair match -
all naked review -
all porn access -
amateur date link -
amateurs of porn -
amateur upskirts -
amazing brunettes -
angie savage -
angie xxx -
anna marie anderson -
any webcam -
asian date link -
asian video whores -
asian x archive -
ass lick -
babes fight -
bangin becky -
bare feet babes -
bbw date link -
bdsm date link -
bear pay per view -
beaver shots -
bedroom sports -
big boob date link -
big dick girls -
big dick pay per view -
bio hazard bitches -
bisexual pay per view -
bisexual university -
black cherrys -
black date link -
blonde beaver -
blonde date link -
bond anime -
boy pay per view -
brazilian bitches -
broadband blowjobs -
brs cash -
brutal dildos -
bubble butt bonanza -
busty classics -
busty cute babes -
busty devia -
butt naked in the streets -
candi from the block -
candy black ass -
candy films -
catalina cruz -
catfighting pay per view -
chub pay per view -
classic pay per view -
college invasion -
college teen creamers -
corporate fantasy -
cream filled models -
cum and ass -
cum drunk sluts -
cum on big boobs -
cum on candi -
cute latina -
cyber movie station -
dirty club -
dirty damsels -
dominatrix pay per view -
do my mom -
drunken 18 -
drunken bi -
drunken gay -
dude ranch pay per view -
duke dollars -
earn coin -
ebony cum dumps -
ejaculating babes -
euro bang babes -
euro boy pay per view -
euro soft babes -
extreme clits -
facial abuse -
facial mvp -
facial spray -
fantasy girl revenue -
fantasy girl store -
fat joes cafe -
females domination -
fetish pay pay view -
foot kink -
foot pay per view -
free live cams -
fucking hookers -
gangbang pay per view -
gay amateurs pay per view -
gay bondage pay per view -
gay date link -
gay fetish pay per view -
gay like girl -
gays gloryholes -
gay stales -
georgia adair -
georgia cash -
ghetto gaggers -
gogo auditions -
group sex date link -
gush busters -
handjob porno -
hardcore date link -
hard xxx fuck vids -
hentai boss -
hentai pay per view -
herbal america -
hirsute worldindex.htl -
ho dough -
horny shemen -
hot pornstar central -
hot sandy -
hush pass -
ia cash -
i love to squirt -
innocent or evil -
interracial pay per view -
interracial xxx movies -
itvn cash -
jackoff pay per view -
jay man cash -
jizzed sluts -
jizz jerk -
jock pay per view -
josie junior -
kiss my crack -
kristinas world -
kristina wood -
lactalia -
lady boy crush -
large females -
latent gay -
latina hood rats -
latina movie fiesta -
latin date link -
latino pay per view -
latin party girls -
latin pay pay view -
leather pay per view -
leg pay per view -
leroys girls -
lesbian affairs -
lesbian lust flicks -
lesbian pay per view -
les tai -
little wet panties -
live hottie cams -
live teen -
made in porn -
major ass -
major ass bangers -
major cock suckers -
major milfs -
major pass -
major pay -
major wife bangers -
male pay per view -
male rentals -
martina warren -
massive cock madness -
mature date link -
mature pay per view -
mega cock slingers -
michelle lynn -
michelles playpen -
midget pay per view -
milf movie madness -
milf pay per view -
milf porn pass -
military pay per view -
mob bucks -
mom loves cum -
mommy loves pussy -
monster cock house -
muscle pay per view -
my daughters fucking a black dude -
my moms fucking black zilla -
my porn interview -
nasty adam eve -
navy pay per view -
niched sites pass -
niche money -
niche pay -
niche sites -
nude africa -
old bride -
old freaks -
oriental orgies -
overstuffed sluts -
pantyhose amateurs -
pantyhose pay per view -
party hard whores -
pearl pussy -
petite angels -
phat bucks -
piercing sand tattoos -
pimp pay per view -
pissing pay per view -
plaster her -
porn different -
porn dvd direct -
porn pay per view -
pornstar classics -
pornstar pay per view -
porn video -
premier pornstar flicks -
puma swede -
punished gay -
raven riley -
raver pay per view -
real hung -
real milf sex -
red hot latina girls -
rent adult -
rx pride -
senior sexxx -
serious anal -
serious asians -
serious blowjobs -
serious hardcore -
serious teen -
serious whores -
sex cam club -
sex effects -
sex match -
sex pay per view -
sex toy cinema -
sexxx drive -
sexy lesbian affairs -
sexy teens big cocks -
shanes world -
shemale pay per view -
slut lickers -
smack that slut -
smash bucks -
smashcom hardcore -
smoking pay per view -
smut network -
solo desires -
spanking pay per view -
sperm suckers -
stiffy cash -
straight boy pay per view -
stripping angels -
sucking the big one -
sugar daddy pay per view -
sweet asian cams -
sweet ebony cams -
sweet georgia -
sweet latina cams -
swinger date link -
sydney moon -
teen creampies -
teen cum dumpsters -
teen pay per view -
teens behaving badly -
teen tryouts -
the cum slut -
thug pay per view -
tiffany lee fisher -
tiffany tease -
tit anime -
titty paradise -
top shelf amateurs -
totally tranny -
tranny paradise -
twink pay per view -
ultimate fantasy girls -
ultimate hardcore flicks -
ultimate nipples -
vampire pay per view -
vanessa rae -
varsity teens -
vintage pay per view -
vip members -
voyeur pay per view -
wacky insertions -
white trash pay per view -
wild girls pay per view -
wild hairy girls -
xtreme pay -
xtv -
xxx inari -
xxx of india -
xxx teen pussy -
young xxx babes -
your date link -
you wish news -
247 booty call -
abosolute jenna haze -
absolute hardcore flixxx -
adam eve steve -
addicitive asses -
adult anime -
adult movie station -
adult video planet -
all about boobs -
all american sweethearts -
all petite -
all star asians -
almost all blondes -
amateur 1st fuck flicks -
amateur porn movies -
amateur porn videos -
american hardcore -
americas next pornstar -
anal babes -
anal expansion -
anal ranch -
anal rush -
anal sex masters -
anal video planet -
animated hardcore -
anime dreams -
anime porn -
anime porn studio -
anime porn zone -
asian amateur movies -
asian babes -
asian bedroom -
asian delights -
asian deluxe -
asian fuck faces -
asian gays -
asian nymph -
asian princesses -
asian secrets -
asian sex cinema -
asian sluts -
asian to go -
ass fuck clits -
ass xxx lovers -
banged holes -
bang my tight ass -
bear naked fellows -
best of briana banks -
bi bangers -
big awesome tits -
big beautiful whores -
big bra busters -
big dicks lil chicks -
big is beautiful -
big tit fucking -
bisexual movies -
bitch gaggers -
black booty -
black busty -
black sex land -
black teen movies -
black video planet -
blast my face -
blonde bombshells -
blowjob sandwich -
blowjobs are great -
blowjob university -
bonecas -
buddy fucks -
busty asian angels -
busty beauties -
busty lovers -
butt fuckers -
butt penetration -
cartoon sex world -
centerfolds smut -
chicks with dicks -
chocolate boobs -
chocolate ebony hunnies -
chunky party -
cigarette girls -
classy milfs -
cock hungry moms -
cock swallowing vixens -
coed cuties -
couples pleasure dome -
crazy for tits -
crazy xxl boobs -
cum covered feet -
cum drinking bitches -
cum hungry chicks -
cum inside of her -
cumshot paradise -
cumshot theatre -
cumshot vault -
cum swap girls -
cum to mama -
cute lesbian sluts -
daddy bears -
dark and sweet -
deep throat -
dirty latina videos -
doe eyed sluts -
doggy style sluts -
do i look like a slut -
download gay porn now -
download porn now -
dr bobs babes -
drunken backpackers -
easy white chicks -
ebony babes -
ebony content portal -
ebony cookies -
ebony fantasies -
ebony fuckers -
ebony video planet -
extreme urabon hentai -
facial movies xxx -
facial world -
fat girls xxx -
feet fantasy -
fetish zone -
foot fetish movies -
fresh sex babes -
fresh teen flesh -
fucked from behind -
gangbang action -
gang land -
gay blacks and latinos -
gay dvd collection -
gay porn -
gay way -
ghetto fabulous hoes -
ghetto gangstas -
gigabyte girls -
girl on girl milf -
girls in panties -
gofukk shemale -
granny sex -
guys go both ways -
guys jacking off -
guys videos -
hardcore cartoons vault -
hardcore heaven -
hardcore mommy -
hardcore porn movies -
hardcore stockings video -
hardcore toons cinema -
hard pornstars -
hard scene videos -
hentai mania -
her first gangbang party -
hetero male pornstars -
horny first timers -
horny moms -
hot juicy cherries -
hot lesbian videos -
hot milfs -
hot spicy latin chica -
hunt pussy -
indecent asian kawaii -
infinite orgy -
intense interracial -
interracial bangers -
interracial college -
interracial explorer -
interracial sex vids -
japanese anime -
jill kelly movies -
jizz cafe -
js black on black -
just anal movies -
kinky queens -
latina adventures -
legs and feet -
lesbian college girls -
lesbian delights -
lesbian desire -
lesbian lily lickers -
lesbian love -

четврток, август 07, 2008 3:40:00 претпладне  
Anonymous Анонимен said...

lesbian playground -
lesbian video delights -
lil miss hentai -
lingerie legs -
lipstick dykes -
lipstick lesbians in love -
little summer -
love the cock -
lusty blondes -
male pornstar -
mall sluts -
massive tits -
mature experience -
mature moms and teen girls -
mature porn movies -
mature sex vids -
mature wives younger men -
messy facials -
milf paradise -
moms affairs -
moms taboo movies -
movie galleries archive -
my lesbian girlfriend -
my straight guy -
natural hairy girls -
naughty teen cheaters -
nicks video collection -
outdoor porn -
panties dreams -
pantyhose babes -
pantyhose delight -
panty paradise -
panty world -
petite cuties -
petite lesbians -
petite passions -
planet interracial -
plumper porn -
porn cinema -
porn hardcore -
pornstar video archive -
pornstar video club -
protein sluts -
rate this gallery -
raw sex movies -
raw teeny flix -
real amateur sex -
real gay guy -
real life -
red autumn sex -
sexy big natural -
she loves anal -
shemale passion -
shemales auditions -
shemales on fire archive -
shemales surprise -
shemale sweeties -
shemale vids -
show me the boobs -
silicon alley -
simply best movies -
slanted holes -
slut wife -
smoking fetish -
smooth gay asian boys -
soccer mommies -
spunk patrol -
strictly cute petite girls -
suck that dick -
sugar panties -
sugar xxx lesbians -
sweet 8 teen -
sweet horny teens -
sweet teen panties -
taboo home videos -
teen blowjob tryouts -
teen dreamer -
teen movie downloads -
teenmptations -
teen princesses -
teens 24 -
teen sexy -
teens in panties -
teens of asia -
teen spotting -
teens went wild -
tequila sunrise -
terrific natural tits -
tgirls have fun -
the black shack archive -
the college girls -
the peeping voyeur -
the pornstar archive -
the sexual adventures of briana pumper -
think pink -
thugbois porn collection -
tight cherries -
tight cuties -
tiny secrets -
toons after midnight -
total bust -
totally straight fags -
tranny adventures -
tranny casting -
tranny cum -
tranny stars -
transsexual dream girls -
ts vids -
twisted movies -
ultimate handjobs -
underground asian -
undie guys -
unseen anime uncensored -
video beauties -
voyeur outdoors -
white boys black girls -
white panties -
white trash teens -
x amateur porn -
young tight latinas -
adorable teens -
all babes -
all toons megadrive -
alluring interracial movies -
all xcess porn pass -
amateur all stars -
amateur angels -
amateur backyard -
amateur home videos -
amateur invasion -
amateur lesbians -
amateur pussy closeups -
amateurs across america -
amateur sex -
amateur street hoes -
anal auditions -
anal backyard -
anal blast -
anal exposed -
anal porno movies -
anal ride -
anal sex -
anal smut -
anal teen destruction -
angles of porn -
anime pootie yum yum -
asian firecrackers -
asian hotties -
asian paradise -
asian persuasion -
asian sex movies -
asian street hoes -
babes from the ghetto -
babes love toys -
be cum -
big black booty -
big black titties -
big boobs paradise -
big tits cinema -
big titty backyard -
black attack -
black men movies -
black sex movies -
black sluts white studs -
blonde blowjobs -
blonde shemales -
blowjob movies -
blowjobs xtreme -
bomba latina -
boom boom living room -
brunette blowjobs -
butthole surfing -
casting call -
cherry twinks -
chica chica -
chocolate bunnies -
chubby yummies -
club glamour -
cock sucker studs -
coed panties -
cougar nation -
creamy looks -
cum in my mouth -
cum junkies -
cum on her face -
cumshot cuties -
cum slurping teens -
curvy girlfriend -
dads i would like to fuck -
deep chocolate -
dehlicious -
dirty latina sluts -
dirty toons theater -
doing it doggy -
dominant mistresses -
double dicked sluts -
down and dirty ebony babes -
download station -
ebony movie downloads -
ebony movies -
erotica for couples -
erotica smut -
ethnic babes -
exotic asian sluts -
exquisite babes -
extreme femdom -
extreme gay downloads -
face down ass up -
fat bbw girls -
fat girls xxx -
feet smut -
fetiche -
fetish deviants -
filthy toons cinema -
fingering females -
first rectal pain -
first time lesbians -
foot sex -
fresh from college -
fucked in all holes -
full facial girls -
funny fetish -
gag on my big dick -
gay asian cherry -
gay blowjobs -
gay mens -
gay men tastes better -
gay sex movies -
gay twinks -
gay twinks exposed -
gayz in the hood -
ghetto bois -
ghetto booty -
girl exposed -
girls in pantyhose -
girls in short skirts -
girls loving girls -
girls on film -
glamorous teens -
great group fucks -
group sex movies -
group sex party -
hairy daddies -
handjob harlots -
hardcore anal videos -
hardcore blowjobs cinema -
hardcore hentai -
hardcore movies -
hardcore pussy cinema -
hardcore xxx movies -
hard muscle bears -
hentai bliss -
hentai domination -
hentai elite -
hentai movies archive -
hentai sex empire -
hidden views -
hola chicas -
honeyz in da hood -
horny mature girls -
horny mommies -
horny moms -
hot college jocks -
hot lesbian kisses -
hot teen cherries -
huge boobs -
huge knockers -
i fucked your mom -
indian girls cinema -
indian porn cinema -
indian pussy -
indians 4 u -
interracial sex theater -
interracial sex theatre -
just indians -
ladies night -
large boobs -
large lovers -
latinas exposed -
legs and stockings -
lesbian lovers -
lesbian mature porn -
lesbian movies -
lesbian pussy -
lesbian sex -
lesbian sex archive -
lesbian sex movies -
lesbian sex toys -
lesbian videos -
lickin passions -
lick lick pussy chix -
lovely latina ladies -
luring disco dollies -
lust for penis -
massive movie archive -
mattress kitten -
mature babes -
mature hotties -
mature lesbian -
mature sex archive -
mature wives club -
mature wives younger guys -
middle eastern beauties -
milf adventures -
milf lovers -
milf rampage -
milf sex videos -
milf smut -
miss tranny -
moms in boots -
monsta interracial -
monster hentai archive -
mugs and jugs -
my mature slut -
my mom fucks blacks -
naked moms -
nasty milfs -
natural big tits -
neighborhood girl -
net chicks -
obese sluts -
older ladies -
older women -
only legal teens -
orgasmic girls -
panties and upskirts -
pantyhose content portal -
pantyhose smut video -
panty peekers -
passionate latinas -
passionate trannies -
petite and perfect babes -
petite camel toes -
petite dreams -
petite ecstasy -
petite teens -
phat black booty -
pop her cherry -
porn fetish -
pornstars galore -
pound that ass -
pretty girls -
provocative teens -
pussy marmalade -
raw virgin hentai -
real black sluts -
revenge of the ex -
sex toons mega site -
sexy asian panties -
sexy bitches -
sexy smoking -
sexy stockings pantyhose -
sexy woman -
shake and bake mamma -
shameless amateurs -
shemale content portal -
shemale delight -
shemale hardcore -
shemale lovers -
shemale porn -
shes well endowed -
sloopy sluts -
sluts with big nuts -
smell my hand -
smoking babes -
smoking content portal -
smut -
specialty fetish -
spicey latina sex -
spicy latinas -
stockings and high heels -
stocking world -
studs smut -
sweet teen lesbians -
tasteful fetish -
tasty teen twats -
tasty tgirl treats -
teen aged sluts -
teen blowjobs -
teen exposed -
teen hotties -
teenie babes -
teenie boppers -
teen panty lovers -
teen sex videos -
teen smoking -
teen thongs -
the bang bang gang -
the f files -
the ole stud farm -
the oral factory -
the porn collector -
thong girls -
thug cocks -
tight teen cuties -
tight teen twat -
tit exposed -
toon love -
total domination -
tranny classic -
tranny girls secrets -
tranny porn movies -
tranny sluts -
transexual sex porn -
trophy wives -
tubby mcgee -
two poles two holes -
virgin amateurs first fuck -
virgin teens first fuck -
vis a vis -
voyeur spy -
we fuck bimbos -
white sluts black fucks -
whores next door -
wicked mistress -
wild anal babes -
xxx bears -
xxx happy endings -
young hung twinks -
your porn hard drive -
007 tranny -
1001 ultimate tits -
100 amateur -
100 amateur hardcore -
123 play with me -
1819 -
1 latina -
22nd street girls -
247 latina sex -
3x cartoons -
3x mania -
4 xxxtreme pleasures -
69 squirt -
911 hardcore honeys -
9 months pregnant -
access all assholes -
adult cartoons -
adult dvd movies -
adult dvd online -
adult fetish -
adult games -
aelite shemale -
aishwarya -
all access pass -
all access porn movies -
all adult movies -
all amateur -
all american bi fucking -
all hardcore sex movies -
all holes filled -
all home porn -
all lesbo taboos -
all nylon movies -
allo nurses -
all sex clips -
all three of us -
all web mature -
amateur archive -
amateur fever -
amateur hotties -
amateur movies -
amateur porn movies -
amateurs on film -
amateurs turn into sluts -
amateurs xtreme -
amateur trax movies -
amazing bitches -
amzing twinks -
anal -
anal access -
anal addiction -
anal angels -
anal archive -
anal avengers -
anal bangers -
anal blasters -
anal dandy -
anal deepening -
anal delights -
anal dudes initiation -
anal ecstasy -
anal explosions -
anal fest -
anal flavor -
anal forever -
anal fuck movies -
anal fuck pornstars -
anal galleries -
anal guarantee -
anal healing -
anal instruders -
anal lovers -
anal monster bash -
anal n lezbos -
anal sex angels -
anal teen slut -
anal xplosion -
arabic movie sex -
argent x archive -
asian 2000 -
asian amateurs -
asian gay guys -
asian stars -
asian virgins -
asian wife -
ass masters -
ass to mouth movies -
ass trixxx -
aunt millies -
awesome shemale -
babe bouncers -
babelicious -
babes in heat -
babe squad -
baby sitters -
backdoor babes -
backdoor vixens -
back of the van -
bad ass blondes -
bad moms -
banging the secretary -
bang shack -
bang van -
bare feet and stockings -
bbw 722 -
bdsm -
bdsm vip -
beautiful teen fantasies -
beef loving blondes -
between you and me -
bi curious -
big bad bears -
big bang xxx -
big bbw butts -
big beautiful asses -
big beautiful cock suckers -
big busty hardcore movies -
big hardcore china -
big kucking girl -
big mammas hunting -
big tit kings -
big tit moms in heat -
big tit porn movies -
big tits and big dicks -
big tits fans -
big tits movies -
big titties -
bimbas latinas -
bisexual fantasies -
bisexual orgies -
bisexual porn movies -
bi sexuals -
bisexuals content portal -
bi toys -
bi ways -
bj allstars -
black alicious babes -
black and white -
black and white fiesta -
black and white sex -
black ass girls -
black chicks white dicks -
black cocks white pussies -
black gay cocks -
black hos -
black moms -
black porn archive -
blowjob club -
blow job fixations -
blowjob movies -
blowjobs -
blow me -
blow vids -
bmw -
bondage chronicles -
bondage movies -
boob files -
boobies -
boob land -
boobs -
boob universe -
booby movies -
booty board -
booty shake -
boss bitches -
boss bitches vids -
brats -
bureau sluts -
business trip -
busty anal movies -
busty archive -
busty bitches -
busty island -
busty mamas -
busty mom videos -
busty queens -
busty slut -
busty spanking -
butt blasters -
butterball boobs -
butt vids -
campus dykes -
carpet munchers -
cartoon content portal -
casting whore -
castle of kinky fetish -
cave man porn -
channel x -
chilling witch chicks -
choco fun -
chokers and gaggers -
classic archive -
clean shaved teens -
club exctasy -
creamy teenies -
cum hungry whores -
cumshots dreams -
cum swallow this -
cute gay twinks -
cutest teenies -
delicious asian meat -
divine feet -
doggy style movies -
doggystyle sex movies -
double penetrated -
exotic shemales -
fat perverts favorites -
fatties xtreme -
fetishes smut -
fetish porn network -
fresh twinks -
fucked indian whores -
fucking hot trannies -
fuk bud pure asian -
gang bangers -
gay man -
gay sex videos -
gays of usa -
gay virgin ass -
greedy college girls -
hand to mouth -
hard black studs -
hard cocks -
hardcore asian videos -
hardcore downloads -
hardcore gay community -
hip hop boyz -
horny asian beauties -
horny holiday sluts -
hot xxx fat babes -
i love doggystyle -
indias porn vault -
interracial parties -
interracial passion -
just 18 -
just fetish -
latina fucking -
latina sex press -
latino men -
lesbian movies classic -
lesbian music -
lesbian universe -
lezzie caught red handed -
lipsmackin lesbians -
little spinners -
lucky teens -
major hooters -
mature muff -
mature sluts fuckfest -
maximum asian hardcore movies -
milf across america -
milfs gone bad -
milf xxx movies -
moms on all 4 -
muff munchers -
nylon nymphos -
on all fours -
oral sex videos -
pantyhose girls -
pantyhose pussy -
penetrate this -
petite girls movies -
phuck asian -
pork my ass -
porn access -

четврток, август 07, 2008 3:40:00 претпладне  
Anonymous Анонимен said...

pornstars day off -
rare hentai archive -
real naughty coeds -
screw my wife -
selected tranny videos -
sex starved teens -
sexy elders -
sexy feet -
sexy fetish -
sexy shemales -
shemale hall -
shemale movies -
shes got a big cock -
shes on top -
shocking shemales -
silky smooth long legs -
simply teen movies -
smoking girls collection -
smoking is sexy -
smut toons television -
south indian express -
sweet indians -
teen foxes -
teen heaven -
teen porn movies -
teen sex -
the amateur movie network -
the dl hustle -
uber hentai -
voyeur content portal -
wanking rogers hardcore favourites -
we like to watch -
wet amateur sluts -
wet panties -
wicked virgins -
bratty brittany -
club trannio -
cock gobblers -
cock rockers -
coed cover girls -
college party time -
core sex -
crammed -
cramos -
crazy deep throat -
crazy squirting -
cream of the crop -
creampies -
cum bath girls -
cum diary -
cumshots pornaccess -
cunt flavor -
cute baby -
cyber teen dream -
daddy dont know -
daddys girls -
daily movies -
dark obsessions -
dcotors and nurses -
deep throat -
devastating divas -
dialup porn -
dirt bird videos -
dirty cheating wives -
dirty diary -
dirty hairy movies -
dirty interviews -
dirty roger -
dj pussies -
dogging swap -
domination -
domninant bitches -
double d vids -
double penetrated -
down throat -
dream of dani -
dripping holes -
drop head gorgeous -
drop zone -
dusty older pussies -
dutch palace -
dvd for adults -
ebony 722 -
ebony hookerz -
ecstasy lesbians -
elemental humiliation -
epm -
euro kittens -
european horny sluts -
european screwing -
euro sex confidential -
euro sex mag -
euro sluts -
euro teens -
euro trash -
euro traveller -
exclusive of matures -
executive sex -
exhibitionist movies -
exotic angel -
exoti xporn -
extreme lesbians -
eye poppers -
facial fanatics -
facial gangbang -
facial movies -
fat sex in the city -
fat wives -
fat women -
favorite porn -
favorite teacher pet -
feet and nylons -
female masturbation -
fem dom -
femdom lust -
femmes a lunettes -
fetish archive -
fetish zone -
filthy amateurs -
filthy fuckers -
filthy fucking movies -
filthy mother fuckers -
filthy vids archive -
filty horny moms -
first time on tape -
flesh cafe -
foot fetish -
foot fetish dreams -
foot fetish extreme -
foot fetish movies -
forbidden dreams -
foreign exchange -
forty plus sluts -
freaky teens -
fucked porn access -
fuck fest hotties -
fucking big titties -
fucking matures -
fucking movies -
fucking on tape -
fucking trannies -
fuck my big tits -
full blown fetish -
gag bitch gag -
gang bang -
gang bangers -
gangbang movies -
gangbang night out -
gangsters and wives -
gauge -
girl 2 girl -
girl next door -
girls uncensored -
gold digging whores -
goody cum drops -
got milf -
grab a granny -
grade a -
grandma movies -
grandmother sex -
grannies movie archive -
granny rides again -
granny sex -
greedy dudes -
group fuckers -
gushers -
hairy muff movies -
hand job movies -
hardcore archive -
hardcore archives -
hardcore babes -
hardcore bimbos -
hardcore chicks -
hardcore chubbing -
hardcore ebony movies -
hardcore innocence -
hardcore intelligence -
hardcore milf movies -
hardcore sex in public -
hardcore shemale movies -
hardcore spanking -
hardcore swingers -
hardcore teens -
hardcore tutors -
hardcore tv -
hardcore videos -
hi fi hookers -
ho down -
homeless bs -
homework xxx -
hooker ass -
hopeless man dreams -
horny babysitters -
horny chicks -
horny grannies -
horny handfuls -
horny nipples -
horny older nymphos -
horny teen videos -
horny tight slaves -
hot babes -
hot bitches on campus -
hot chocolate asses -
hot cum for hot girls -
hotel el paradiso -
hot escorts -
hot juicy teens -
hot moms -
hot stars -
hot white chix huge black dicks -
house of pleasure -
house wives -
housewives deep throat -
huge cock big knocks -
hungary for cock -
hung brothers young mothers -
i like being divorced -
incredible blowjobs -
indian amateurs -
indian porno -
indian sex -
indian sex movies -
inflation station -
in her eyes -
interracial adventures -
interracial movies -
interracial porn -
interracial porn access -
italian sausage -
ithb -
jailhouse whores -
janitor cams -
japanese teenagers fuck n facial -
jizz boat -
joggs -
john holmes -
johny tatoo -
jolted oliver -
josies kinky stories -
josies xxx adventures -
jporn -
just naughty teens -
kinky latex -
kiss the teacher -
latex zone -
latin new cumers -
latin porno movies -
latin teen fuck dolls -
lawyer whores -
lesbian anal -
lesbian game -
lesbian tales -
lesbian tortures -
lesbo watch -
live insemination -
location location location -
lollyta pop -
lonely house wives -
long porn movies -
lounge 57 -
lovely teen -
loving mamas -
lustful matures -
lusty tranny -
made in africa -
made in china -
maid whores -
malibu beach sluts -
malibu girls -
mamma mia -
mark hoes -
massive titty picnic -
masters and slaves -
mature 722 -
mature and boys -
mature and teens -
mature couples -
mature fantasy -
mature films archive -
mature hard fucking -
mature kittens -
mature lesbians -
mature lesbian sluts -
mature lesbo -
mature muffs -
mature office sluts -
mature sex vids -
mature sluts -
mature taboo -
mature video -
mature vs young -
mature women the sex movies -
mature women vids -
mature zone -
maurice daughter -
medical sex movies -
mega blowjobs -
mega mamas movies -
mega porno movies -
mega whores blowsjobs -
melissas dream fantasies -
melons -
messy facial movies -
michellas buzz -
milf collection -
milf farmer -
milf job -
milf paradise -
milf porn access -
milf porno -
mmm -
mom and cum -
moms and boys -
moms from germany -
moms fuckers adventures -
moms hard video -
moms job -
moms teach girls -
monster pussy -
movie lair -
movies dvd -
movie sensation -
mpeg hangout -
my asian sex tour -
my first teacher -
my fucked up family -
my lesbian story -
my pornstar movies -
my thick black ass -
nasty amateur videos -
nasty anal aex movies -
nasty fat sex -
nasty matures -
naughty college -
show me page -
18 blowjobs -
24 fucking 7 -
3x gay vids -
adult chips online -
adult pornstar movies -
all wet pussy -
asian deluxe -
asian x vid -
big pimpin -
bisex mania -
black and just legal -
black sensations -
boob butler -
celebrity teen stars -
cow porn -
crazy archive -
crazy mov x -
cum gutter -
cum stars -
cutie palace -
deluxe cocks -
deluxe movie -
ebony xxx movies uncut -
facial story -
fucking tomatoes -
full x movies -
girls in city -
groupsex movies -
hairy bear movies -
hardcore porndrive -
hebus x -
hot donkey -
hottest pornstars -
kubis movie -
masked cumcumber -
mature movies -
mega lesbian -
movie ripper -
my exgirlfriends -
nasty movies -
naughty confessions -
naughty hot mom -
naughty little nymphos -
naughty teens -
newcos interview -
night of the teenage lesbians -
nine teen -
ninja whores -
no mo men -
nude indian girls -
nurses -
nurses and ememas -
nylon porn movies -
nylons and pantyhose -
nympho fiesta -
office hardcore -
office party -
office sex movies -
office spare time -
old and busty -
old and girls -
old broads young babes -
old broads young dudes -
oldies desires -
old nasty house wives -
only eighteen -
open wide and say ahh -
open your eyes -
oral fest -
orginal whores -
orgy road trip -
outside sex -
pain toy -
pain video -
paris whores -
park chase -
perverted pornstars -
perverted threesomes -
petes horny honeys -
petite teen tits -
phat black asses -
phils porn thrills -
pink eye sluts -
planet anal -
planet ol fucking -
play thingz -
pleasure movies -
poke n splatter -
pool fuck -
porn addict movies -
porn angles -
porn in da hood -
porn in germany -
porn island movies -
porn legends -
porn release -
pornstar bella donna -
pornstar directory -
pornstar movie club -
pornstar movies -
porn video box -
porn vids archive -
preggo bellies -
pregnant porn access -
pregnant sex movies -
princess -
private lesbian shows -
pro mature sluts -
pumped up pussies -
pure mature -
pussy hotel -
pussy penetrator -
q butt -
qtm deluxe -
quicky motel -
real big tits -
real cheating wives -
reality -
reapers movies -
rear buster -
red hot teens -
red light -
ricks cab -
rim blaster -
road trip -
rocco siffredi -
rock that ass -
rock that asses -
rubber and latex -
rub the clit -
russian dolls -
santa -
school detention -
school girl slam -
sean michaels and lex steele -
secretaries and teachers -
secret initiation -
secret kiss -
seduced girls -
senior sex junkies -
series xxx movies -
sex at home -
sex files -
sex groom -
sex hardcore -
sex in prison -
sex in public places -
sex stars archive -
sex tv -
sexy flix -
sexy teen next door -
she is gonna blow -
shemale casts -
shemale den -
shemale hardcore -
shemale movies -
shemales -
shemales have fun -
shemale shockers -
shemales on fire archive -
shemales surprise -
shemale zone -
shes all male -
shocking asia -
shock movies -
silky smooth -
silvia saint video -
sizzling movies -
slut -
slut camp -
slut quest -
slutty little baby sitters -
slutty young amateurs -
smut camp -
smut stack -
smutty gang bangs -
sneaky movies -
sorority initiations -
spank that ass -
sperm 4 teens -
sperm attack -
spermo plasmoids from outer space -
spicy pussy -
splat -
squirt fontain -
star fuckers -
stocking movies -
stockings and heels -
stockings and nylons -
stocking videos -
strap on -
strapon femdom sex movies -
strip motel -
surf girls -
swallowing milfs -
sweet asian movies -
sweet fatties -
sweet innocent -
sweet lil tranny -
sweet videos -
teachers and teenagers -
teachers pet -
teen 4 ever -
teen addict -
teenage creampies -
teenage gangbangs -
teenage movies -
teenage threesome -
teenage transsexuals -
teen archive -
teen creamers -
teen dreams -
teen excess -
teen fantasies -
teen flixxx -
teen fuck school -
teenie porn -
teen mature style -
teen movie archive -
teen orgy -
teen porn movie -
teens club -
teen secrets -
teen sexy girls -
teens galore -
teen sluts -
teens on farm -
teens pink pussy -
teen supreme -
teens world -
tera patrick video -
the amp files -
the beautiful light -
the ho train -
the naughty boys -
the professor -
the sexuals pumpkin -
tims picks -
tiny sex girls -
tip top teens -
titty mania -
tna flicks -
tokyo vice -
top models uncensored -
tortured sex tramps -
total hardcore -
tranny archive -
tranny army -
tranny resort -
tranny sex adventures -
tranny sex movies -
trendy fucking -
tricked bi party -
triple x girls -
true eros -
truly teens -
tung twista -
twink movies -
two chicks one guy -
ugly hardcore grannies -
uk porn archive -
ultimate fetish videos -
ultimate pantyhose videos -
uniform obsession -
video direct -
video mania -
videos deluxe pass -
vids vip -
vintage milfs -
vintage vixens -
vip porn -
weird sex lovers -
wet dreams -
wet kitties -
whipped to perfection -
whoriental -
wild amateur fantasies -
wild brats -
wild mature fantasies -
wild teen blowjobs -
women in charge -
world class boobies -
world class wankoffs -
world mature -
x3 amateur -
xrated pixels -
xtreme hardcore -
xtreme young maids -
xxx fuck masters -
xxx remities shock video archive -
young bucks and old sluts -
young lust -
young pussy -
young sluts inc site -
young sweet teens -
young taboo -
young teen archive -
young yummy -
your mothers got a penis -
your neighbours wife -
18 inches of pain -
40 inch plus -
8th street latinas -
adult cams -
adult switch -
adult web 101 -
all about ashley -
all amateur movies -
all gangbang -
all reality pass -
all sites access -
all star anal -
all star porn girls -
amateur pie -
amazing gapers -
amazing sexy nurses -
american daydreams -
anal deluxe -
anal examiner -
anal valley -
asia carrera video -
asians 69 -
ass master piece -
ass parade -
ass plundering -
ass winkers -
attractive beauties -
average ho -
babe videos deluxe -
backseat bangers -
ball honeys -
bang boat -
bangbros network -
bang my hot wife -
bare foot bad girls -
bare foot maniacs -
best movies -
big ass adventure -
big boobs -
big cock addiction -
big cock sex -
big cock teen addiction -
big league facials -
big mouthfuls -
big naturals -
big tit patrol -
big tits round asses -
bikini contest porn -
bimbo wives -
bj sandwich -
black anal machine -
black bitches dvd -
black cocks white sluts -
black dicks white chicks -
black movie central -
blind date bangers -
blow me bitch now -
boob exam scam -
booby star -
bookworm bitches -
both holes -
boys first time -
briana banks video -
brutal blowjobs -
bus stop whores -
busty adventures -
cam crush -
captain stabbin -
cartoon 69 -
casting couch teens -
club heshe -
coeds need cash -
college teens book bang -
college wild parties -
comix movies -
couples seduce teens -
cow boys naked -
cum fiesta -
cum girls -
cum gun -
cum swap sluts -
czech teens -
dangerous dongs -
deluxe amateurs -
deluxe cumshot -
deluxe matures -

четврток, август 07, 2008 3:41:00 претпладне  
Anonymous Анонимен said...

diary of a milf -
dildo brutality -
dildo dippers -
dirty latina maids -
discount reality sites -
dream kelly -
dvd nation -
dvd pornstars -
ebony joy -
ecstasy lesbians -
eighties ladies -
elegant lesbians -
euro sex parties -
euro teens xxx -
extreme insertions -
fantasy latina -
fast times at nau -
fetish hell -
first time auditions -
first time swallows -
foot erotica -
foot lover -
fresh auditions -
fresh facials -
fresh teens -
from ass to mouth -
fuck my big boobs -
fuck my vids -
fuck the babysitter -
gangbang orgies -
gangbang squad -
gape her ass -
gay blind date sex -
gay dome -
gay military xxx -
gay movies -
gay sex bareback -
gay super cocks -
gay tv -
giants black meat white treat -
girls get crazy -
girlz the swallow -
gooey holes -
granny women -
hairy videos -
her first anal sex -
her first ass to mouth -
her first big cock -
her first dp -
her first lesbian sex -
hirsute beavers -
his first facial -
his first gay sex -
his first huge cock -
holy boobs -
horny spanish flies -
hot fucking amateurs -
hot haley -
hot teen ass -
housewife 1on1 -
housewife bangers -
india chix -
insane asians -
insane asses -
insane blowjobs -
insane cumshots -
insane lesbians -
insane nurses -
insane pornstars -
insane teens -
interracial joy -
interracial virgins -
in the vip -
i spy camel toe -
i teens -
jenny heart -
jill kelly video -
juicy archive -
just facials -
kaaz city -
kawaii av -
latina 18 -
latin adultery -
latin amore -
latina sex -
lesbian desires -
lesbians time -
lesbo erotica -
lick that ass -
lusty holes -
male super site -
master porn movies -
mature xrotica -
me fuck you long time -
mega cock cravers -
melon babes -
mike in brazil -
mikes apartment -
mikes office -
milf hunter -
milf lessons -
milf next door -
milf seeker -
military men movies -
monsters of cock -
movie access -
movie nation -
movie time -
mr cameltoe -
mr chews asian beaver -
muscle men xxx -
my first sex teacher -
my friends hot mom -
my geisha -
my naughty latin maid -
my sex tour -
my sisters hot friend -
my sluts from asia -
nasty fetish -
naughty american vip -
naughty bookworms -
naughty nati -
naughty office -
naughty therapy -
oh boys -
older moms and young boys -
only cumshots -
oral deluxe -
orgasm hotel -
oriental deluxe -
ox pass -
pee pee movies -
perggo lover -
photo debutantes -
pimp 4 a day -
pimp my black teen -
pink candy shavers -
pink eye surprise -
please bang my wife -
plug her holes -
plump videos -
pom pom porno -
porno ground -
porno mag -
porn stud search -
protein sluts -
public invasion -
pump that ass -
pure 18 teens -
raw xxx -
real big hooters -
real fatties -
reality pass plus -
reality sex -
round and brown -
sara sexton -
screw my wife please -
see asians -
see her squirt -
semen slurpers -
sex movies on pod -
sexy nurses -
she got pimped -
shocking gay flicks -
shots of cum -
sluts of the orient -
so cal coeds -
solo girls -
solo sydney -
squirt hunter -
squirting chicks -
stay after class -
street blowjobs -
super bush -
super twink -
swallow this bitch -
taylor bow -
teenage deluxe -
teens for cash -
teen slut -
teen slut bus -
teeny bopper club -
texas dildo massacre -
the bdsm heaven -
the best latinas -
the best pov -
the big swallow -
tinys black adventures -
tittie fuckers -
tokyo heat -
tongues and toys -
too young to fuck -
top shelf pussy -
tranny house -
tranny surprise -
tranny trouble -
tug jobs -
tuna party -
twinks cum -
twinks for cash -
ultra squirt -
ultra videos -
uni fuck -
video seekers -
vip crew -
want wendy -
we live together -
white boy stomp -
wild fuck toys -
wild porn pass -
wild xxx movies -
wives in pantyhose -
wrong side of town -
xpc adult movies -
x pod vids -
xxx casting -
xxx proposal -
xxx supersize -
young shaved and tight -8th street latinas -
adult associate -
adult movie matrix -
adult movie network -
adult movie station -
all about ashley -
all access reality -
all amateur movies -
all inclusive pass -
all petite -
all reality pass -
all sites access -
all star porn girls -
all teens -
all xxx -
always amateurs -
amateur idols -
amazing anal -
amazing gangbangs -
american bukkakes -
anal asap -
anal intensity -
anal rush -
anal starlets -
anal suffering -
angels of porn -
asian angels -
asian nudes -
asian sex trip -
asian spreads -
asian tease -
asia porno -
ass licking xxx -
ass munchers -
ass parade -
ass to mouth angels -
athens girls -
atm babes -
backroom facials -
backseat auditions -
backseat bangers -
bad girls club -
bad tushy -
ball honeys -
bang boat -
bang bros network -
bang bus -
banging machines -
bangkok bangers -
bang me boys -
bareback bottoms -
barefoot maniacs -
barely legal -
bi experience -
big cock addiction -
big dicked shemales -
big naturals -
big nipple -
1000 facials -
1by day -
big sausage pizza -
big tit invasion -
big tit patrol -
bikini banger -
bitch mobile -
bizarre fisting -
black ass busters -
black college teens -
black mama -
black on white -
black regin xxx -
black snake -
blacks on blondes -
blowjob junkie -
bondage planet -
boob exam scam -
boob squad -
booty breakers -
booty cakes -
booty seeker -
booty studio -
booty talk -
boys first time -
brain pass -
brandy didder -
britney lightspeed -
broadband xxx movies -
bruno b -
brutal blowjobs -
buff men -
bus stop whores -
busty beauties -
captain stabbin -
carol cox -
cash strapped teens -
casting couch teens -
celeb hotel -
celeb ticket -
chick trick -
christine young -
circle jerk boys -
circus penis -
club seventeen -
club titties -
club tranny -
coed chicks -
college fuckfest -
college invasion -
college wild parties -
creamed feet -
creampie freaks -
creampie party -
creampie surprise -
cruise patrol -
cum cheeks -
cum fiesta -
cum girls -
cum splatter -
cum swapping bitches -
cum thristy -
cruious hunks -
dana lightspeed -
deep oral girls -
deep oral guys -
deep throating blowjobs -
deputy dick -
dildo dippers -
dirty dykes -
dirty road trips -
dirty teen -
dirty xxx sex -
discount reality sites -
download pass -
dream kelly -
easy elders -
ebony cafe -
ebony candy -
ebony cheeks -
ebony climax -
ebony head -
ebony hunger -
ebony knights -
erica lightspeed -
euro bride tryouts -
euro fuck trip -
exploited black teens -
extreme urabon hentai -
face sitters -
facial land -
facial masters -
fantasy handjobs -
farm girls -
farm secrets -
fast times at nau -
fatty fatty -
fetish planet -
first time auditions -
first time swallows -
fist bang -
foot babes -
foot cravings -
foot fetish -
frank wank -
freak cock -
french pee -
fresh black -
fucked for free -
fucked tits -
fucking toons -
fuck omat -
fuck spy -
gang bang divas -
gangbang lessons -
gangbang models -
gangbang squad -
gay blind date sex -
gay dream boys -
gay player -
gay sugar daddy -
gay super cock -
giants black meat white treat -
girlie zoo -
girl ranch -
girls are nuts -
girls hunting girls -
give me pink -
glory hole station -
gogo video -
goo girls -
got fooled -
got nailed -
got pornstars -
grande girls -
granny fucking -
handjob auditions -
hardcore farms -
hardcore partying -
hardcore sweethearts -
hard pornostars -
hentai playground -
her first anal sex -
her first ass to mouth -
her first big cock -
her first dp -
her first flick -
her first lesbian sex -
his first huge cock -
his first threesome -
hollywood exposed -
hood bobbin -
hood hunter -
horny spanish flies -
hosuewife bangers -
hot haley -
hot nude granny -
huge dicks little chicks -
india covered -
india dreamgirl -
interracial fuck -
interracial retreat -
interracial sex fest -
ir orgy -
i spy camel toe -
jenny heart -
jesse jane -
jungle girls -
just ebony -
just facials -
just hardcore sex -
kelly summer -
king chile -
kinky mature sluts -
lacey white -
latin adultery -
latina princesses -
latina time -
latins finest -
leg world -
lesbian recruiters -
lesbian sex city -
lesbian suite -
lesbo rama -
lesbo trick -
lex steele -
licka licka -
little april -
little summer -
male next door -
male pay per view -
male rentals -
mandy lightspeed -
man jizz -
mature appeal -
mature caress -
mature temptations -
maximum pills -
maximum cock -
maximum orgy -
me and my pussy -
meat holes -
mega cock -
mega porn access -
mega site pass -
mellon land -
mike in brazil -
mikes apartment -
milf challenge -
milf cruiser -
milf explorer -
milf hunter -
milf lessons -
milf next door -
milf searcher -
milf seeker -
milfs exposed -
milf theatre -
mini boobs -
mission upskirt -
miss mya -
moes white booty hoes -
mom bang -
moms need cash -
mondo porno -
monster hooters -
movie access -
movie flux -
mr13 inch -
mr chews asian beaver -
mr skin -
my sisters hot friend -
naughty american vip -
naughty nati -
naughty office -
now hiring sluts -
nude beach house -
nude celebs revue -
old babes home -
older ladies -
older women love cock too -
old tarts -
one crazy night -
only blowjob -
orgy heaven -
orgy machine -
pantyhose delight -
panty peeks -
penetration tease -
perfect orgy -
peter north -
peters cumshots -
petite lust -
petite stars -
pimp my black teen -
pink candy shavers -
please bang my wife -
porn pay per view -
pornstar tryouts -
porn video outlet -
pregnant bang -
premium archive -
private gold -
public amateurs -
pump that ass -
pure interracial -
pure teen porn -
puritan sex -
ram rod -
rap video auditions -
rate my tranny -
raw amateurs -
real ass munchers -
real butts -
reality porn pass -
reality sex vision -
real mega porn -
real squirt -
real time videos -
rent adult -
roger celeb -
ronni tuscadero -
round and brown -
sammy4u -
sapphic erotica -
sara sexton -
school girls -
secret celeb -
secret fetishes -
see her gag -
see her squirt -
sergeant sodomy -
sex and submission -
sex centerfolds -
sex illustrated -
sex pay per view -
sex spy -
shemale beach -
shemale fuck sluts -
shemale hookups -
shocking cocks -
simon scans -
simply gay -
size genetics -
slam that ass -
sleep assault -
slut movies -
slut toons -
smut -
solo girls -
spanked and abused -
spoiled slut -
spring thomas -
spy cams -
spy sex files -
squirting chicks -
strip club exposed -
stroke jobs -
stud toons -
sugar mamas -
super bush -
supermarket whores -
super twink -
tasty teen babes -
taylor bow -
teen body -
teen buster -
teen cumers -
teen dirtbags -
teen dreamer -
teen factory -
teen goddess -
teen hitchhikers -
teen sex planet -
teens for cash -
teen teen teen -
teen topanga -
teen travels -
teeny bopper club -
teeny guide -
texas dildo massacre -
tgirl adventures -
tgirl handjobs -
tgirl island -
the bait bus -
the big swallow -
the lucky man -
the pipe layer -
throat jobs -
thug boi -
tinys black adventures -
tiny secrets -
tittie fuckers -
tit vision -
tokyo fuck fest -
tongues and toys -
tonys casting couch -
top shelf pussy -
tranny centerfolds -
tranny extasy -
tranny pursuit -
tranny surprise -
tranny trick -
tranny trouble -
trixie teen -
true celebs -
true male celebs -
true twinks -
truly 18 -
truly tranny -
tushy school -
twinks for cash -
twinks from the hood -
ultimate surrender -
ultra toons -
upskirt school -
usa escorts -
vanilla teens black cream -
vengified -
video box -
video seekers -
want wendy -
web mature -
web teenagers -
wet scape -
who wants to fuck a billionaire -
wild flics -
wild fuck toys -
wild solos -
will she gag -
wives exposed -
wives exposed -
xrated asian porn -
xrated black porn -
xrated fetish porn -
xrated gay porn -
xrated hardcore porn -
xrated lesbian porn -
xrated mature porn -
xrated teen porn -
xxx adult stars -
xxx asians -
xxx casting -
xxx soul -
yank my crank -
young latina -
1000 facials -
18 blowjobs -
18 eighteen -
24 inches of pain -
8th street latinas -
abbraxa porn -
absolutely male -
action girls -
adult chat network -
adult movie matrix -
adult movie station -
adult video planet -
alexa model -
all access reality -
all amateur movies -
all anal movies -
all dat azz -
all gangbang -
all internal -
all petite -
all reality pass -
all sites access -
all teens -
amateur nest -
amateur pie -
amazing anal -
anal destruction -
anal rush -
anal suffering -
anal valley -
angels of porn -
angels of porn video -
anime illustrated -
ashton moore -
asian angels -
asian heat -
asian nudes -
asian pleasures -
asian spreads -
asian tease -
ass munchers -
ass parade -
ass traffic -
average ho -
awesome orgy -
backroom facials -
backseat bangers -
bad tushy -
bait bus -
bang boat -
bang bus -
bangkok bangers -
bang match -
barefoot maniacs -
barely legal -
big black monster dicks -
big cock sex -
big naturals -
big n plump -
big sausage pizza -
big tit patrol -
bikini hookups -
bitch mobile -
black cock party -
black cocks white sluts -
blacks on blondes -
blind date bangers -
bliss mature -
bondage planet -
boob cruise -
boob inspector -
boob squad -
bookworm bitches -
booty studio -
booty talk -
boy for boy -
boys casting -
boys first time -
brain pass -
brandy didder -
briana banks -
broadband xxx movies -
bruno b -
bus stop whores -
busty angelique -
busty beauties -
butt cam -
captain stabbin -
carol cox -
cartoon 69 -
celeb ticket -
centerfold heat -
cherry twinks -
chicks go both ways -
chick trick -
chloe jones -
chloes world -
christine young -
circle jerk boys -
circle penis -
classic mature -
club cock -
club jenna -
club titties -
college fuckfest -
creampie surprise -
cum cheeks -
cum fiesta -
cum filled panties -
cum on her face -
cum splatter -
cum swapping bitches -
curious hunks -
deputy dick -
diane poppos -
dildo dippers -
dirty aly -
dirty cheerleaders -
dirty dykes -
dirty latina maids -
dirty teen -
discount reality sites -
doctor tushy -
dorm angels -
easy elders -
ebony cafe -
ebony candy -
ebony cheeks -
ebony fantasy -
ebony head -
ebony joy -
email erotica -
euro bride tryouts -
euro fuck trip -
euro sex parties -
euro teens xxx -
exotic redheads -
exploited black teens -
exploited moms -
exposed celebrities -
face sitters -
facial whore -
fantasy match -

четврток, август 07, 2008 3:41:00 претпладне  
Anonymous Анонимен said...

fantasy toons -
farmer sluts -
farm secrets -
fast times at nau -
fetish hotel -
fetish planet -
filthy fucking coeds -
first lesbian kiss -
first time auditions -
fist bang -
fisting lessons -
flirting passion -
foot babes -
foot cravings -
fort booty -
foxy brunettes -
frank wank -
freak cock -
freskish cocks -
fresh black -
fresh teens -
ftv girls -
fucked for free -
fuck her throat -
fuck spy -
gangbang lessons -
gang bang squad -
gay blind date sex -
gay chat network -
gay sugar daddy -
gay super cock -
gina lynn -
girl for girl -
girl ranch -
girls get crazy -
girls hunting girls -
glory hole station -
go go videos -
goo girls -
grande girls -
great looking ass -
group thrills -
guys in the city -
handjob adventures -
hard porn -
hentai playground -
her first anal sex -
her first ass to mouth -
her first big cock -
her first flick -
her first gang bang -
her first lesbian sex -
hidden eye -
his first gay sex -
his first huge cock -
his first threesome -
home town girls -
hood hunter -
horny spanish flies -
horny traveler -
hot asian cherry -
hot bods cool rides -
hot little package -
huge dicks little chicks -
i friends -
im live -
india uncovered -
ines cudna -
internet hookups -
interracial fuck -
interracial joy -
interracial sex fest -
ir orgy -
i spy cameltoe -
i teens -
jessica turner -
jill kelly -
jizz on my glasses -
jordan capri -
jungle girls -
just adult movies -
just asian teens -
just facials -
karas adult playground -
karas amateurs -
karas xxx -
kendra jade -
king chile -
kinky mature sluts -
kinzie kenner -
krystal steal -
latex teens -
latina kiss -
latina sex -
latina time -
latins finest -
leg sex -
leg world -
lesbine experience -
lesbian fantasies -
lesbian pink -
lesbo trick -
licka licka -
lightspeed 18 -
lightspeed girls -
lightspeed state -
little april -
little troublemaker -
ls university -
major melons -
man jizz -
mature fantasies -
mature tales -
mature xrotica -
meat holes -
melissa lincoln -
men in the nude -
messy cumshots -
met art -
midwest mandy -
mike in brazil -
mikes apartment -
milf4u -
milf challenge -
milf cruiser -
milf explorer -
milf hunter -
milf lessons -
milf searcher -
milf seeker -
milfs exposed -
milf whore -
mini boobs -
mission upskirt -
mixed flavor -
moms need cash -
monster hooters -
most erotic teens -
movie drive -
mr13 inch -
mr chews asian beaver -
mr skin -
muscle men xxx -
my first sex teacher -
my friends hot mom -
my kinky wife -
my sex tour -
nasty black sex -
nasty boys -
naughty allie -
naughty mag -
naughty office -
naughty teen club -
naughty therapy -
nicole peters -
now hiring sluts -
nude beach house -
nude celebs revue -
oh boys -
older babes -
older ladies -
old tarts -
oral addiction -
ox pass -
panty peeks -
pee lover -
perfect orgy -
perfect toes -
peter north -
peters cumshots -
petite latinas -
pink candy shavers -
piss mops -
please bang my wife -
porn stud search -
pregnant babes -
pregnant bang -
private gold -
public amateurs -
public nudity -
public thongs -
pump that ass -
rachel 18 -
ram rod -
rap video auditions -
rate my tranny -
real butts -
reality porn pass -
redhair sex -
red hot pornstars -
retro mature -
roger celeb -
ronni tuscadero -
round and brown -
rub and tug -
ryans beach house -
scoreland -
score videos -
secret celeb -
sergeant sodomy -
sex2go -
sex affair -
sex illustrated -
sex spy -
sexy and petite -
shaggon wagon -
shelby bell -
shocking cocks -
sick insertions -
silky blondes -
simply gay -
sinful teachers -
size genetics -
slam that ass -
slut bus -
slut movies -
slut toons -
so cal coeds -
spoiled slut -
spring thomas -
spy cams -
stroke jobs -
stud toons -
sugar mamas -
super bush -
supermarket whores -
super twink -
sweet amylee -
sweet auditions -
sweet devon -
sweet loads -
swinger tales -
swing for dollars -
tawnee stone -
taxi cams -
taylor little -
teen blowjob auditions -
teen dirtbags -
teen dreamer -
teen factory -
teen goddess -
teen hitchhikers -
teens for cash -
teen steam -
teen teen teen -
teen x -
teeny bopper club -
teeny mania -
tera patrick -
texas dildo massacre -
tgirl island -
the big swallow -
the dirty old man -
throat jobs -
tiffany paris -
tiffany towers -
tight anal sluts -
tinys black adventures -
tiny secrets -
tit vision -
tokyo fuck fest -
tonys casting couch -
top shelf pussy -
tori stone -
totally teens -
trannies online -
tranny surprise -
tranny trick -
tranny trouble -
true celebs -
true male celebs -
truly 18 -
tt boy -
tug jobs -
tushy lickers -
twinks for cash -
twinks from the hood -
ultra toons -
upskirt sniper -
usa escorts -
vaginal cumshots -
vanilla teens black cream -
via paxton -
video seekers -
view pornstars -
want boobs -
webcam king -
web mature -
web young -
wet lesbians -
wetscape -
whale cock -
will she gag -
wives exposed -
wives in pantyhose -
xl girls -
xrated hardcore porn -
xrated live -
xrated teen porn -
xxx adult stars -
xxx asians -
xxx date -
xxx raimi -
xxx soul -
yank my crank -
young latina -
18 blowjobs -
8th street latinas -
action girls -
adult cams -
adult friend finder -
all dat azz -
all gangbang -
all internal -
all reality pass -
all sites access -
amateur pie -
anal suffering -
anal valley -
ass parade -
ass traffic -
average ho -
backseat bangers -
bad tushy -
bang boat -
bangkok bangers -
barefoot maniacs -
best movies -
big blac monster dicks -
big cock sex -
biggest dick in porn -
big mouthfuls -
big tit patrol -
big tits round asses -
bikini contest porn -
black booty cam -
black bros white hoes -
black cocks white sluts -
black dicks white chicks -
bliss mature -
boob inspector -
booty talk -
border bangers -
boys casting -
brain pass -
brandy didder -
bush hunter -
bus stop whores -
butt machine boys -
caged tushy -
cartoon 69 -
cheer chix -
chicks go both ways -
christine young -
club heshe -
coeds need cash -
college fuck tour -
cotton coeds -
cum on boys -
cum swapping bitches -
curious hunks -
discount reality sites -
doctor tushy -
do pornstars -
dorm angels -
easy elders -
ebony candy -
ebony joy -
euro fuck trip -
exploited moms -
exposed celebrity -
facial mag -
fantasy latina -
farmer sluts -
fart hammer -
fast times at nau -
fetish galaxy -
fetish hell -
filthy letters -
first time auditions -
flirting passion -
frank wank -
fresh auditions -
frisky farms -
fucked for free -
fuck her throat -
fucking machines -
gangbang lessons -
gangbang squad -
gay big cock sex -
gay blind date sex -
gay sugar daddy -
gay videos xxx -
girls get crazy -
glory hole -
glory hole station -
guys in the city -
hardcore fiesta -
hardcore training -
hard porn -
her first anal sex -
her first ass to mouth -
her first big cock -
her first gangbang -
her first lesbian sex -
hidden sex cam -
his first huge cock -
his first threesomes -
hogtied -
horny spanish flies -
horny traveler -
hot bods cool rides -
hot gay porno -
huge dicks little chicks -
india chix -
internet hookups -
interracial joy -
in the vip -
i spy camel toe -
i teens -
jerk my cock -
jomg -
jp 18 -
just adult movies -
just facials -
lesbian lessons -
lesbo 101 -
lesob circle -
lesbo erotica -
little april -
male super site -
man hunter -
mature exotica -
mature tales -
meat holes -
mega cock cravers -
men in pain -
met art -
midnight prowl -
midwest mandy -
mike in brazil -
milf lessons -
milf riders -
milf searcher -
milf seeker -
milfs exposed -
milk my cock -
mommy loves cock -
moms i would like to fuck -
monster gay cocks -
monsters of cock -
most erotic teens -
mr chewa asian beaver -
muscle men xxx -
my sex tour -
naughty allie -
naughty therapy -
oh boys -
out personals -
ox pass -
peter north -
peters cumshots -
pimp 4 a day -
pink candy shavers -
piss mops -
please bang my wife -
porn stud search -
pump that ass -
pump that ass -
rate my tranny -
real fucking couples -
reality pass -
reality porn pass -
rectal rooter -
retro mature -
ronni tuscadero -
rookie facials -
rub and tug -
ryans beach house -
see asians -
she got conned -
shelby belle -
shelby bell -
shemale tushy -
shes huge -
sleeping tushy -
slut bus -
spoiled sluts -
spring break spy cam -
spring thomas -
spunk mouth -
street blowjobs -
suck me bitch -
sugar mamas -
supermarket whores -
super twink -
sweet amylee -
swing for dollars -
taboo insertions -
taxi cams -
teen blowjob auditions -
teen dirtbags -
teen rider -
teens for cash -
teen sluts gone wild -
teen travels -
teeny bopper club -
teeny mania -
tera patrick -
texas dildo massacre -
the big swallow -
tinys black adventures -
titty max -
tranny house -
tranny hunt -
tranny trouble -
tushy lickers -
twinks for cash -
vanilla teens black cream -
video seekers -
view pornstars -
vig rx -
volume pills -
wasted whores -
water bondage -
we live together -
whipped ass -
white pussy black cocks -
will she gag -
wired pussy -
xxx proposal -
xxx supersize -
yank my crank -
a xxx porn -
18 iches of pain -
18 interracial -
2 chicks 1 dick -
99 bb -
absolute grannies -
absolutely redheads -
adult associate -
adult cams -
adult movie matrix -
adult movie max -
adult video planet -
all about ashley -
all access adult -
all access reality -
all gangbang -
all hairy girls -
all inclusive pass -
all natural jugs -
all network pass -
all star studs -
all threesomes -
almost jail bait -
always amateur -
amateur file -
amateur idols -
amateur jerkoff -
amateur match -
amateur pie -
amateurs gone bad -
amazing orgies -
american daydreams -
anal asap -
anal cumsumption -
anal exploration -
anal intensity -
anal sex lessons -
anal starlets -
anal studios -
anal valley -
anarchy archives -
angel 2 slut -
any webcam -
argentina love -
ashley lightspeed -
asian sex trip -
ass 2 mouth sluts -
ass hookers -
ass munchers -
ass plundering -
athens girls -
atm babes -
aunt judys -
backseat auditions -
backseat bangers -
baileys bed -
bang boat -
bang dolls -
banging machines -
bangkok bangers -
bang my white ass -
banzai sluts -
bareback bottoms -
beckys love -
best movies -
bi experience -
big black pimp -
big boobs galore -
big cock sex -
big dick school -
big sausage pizza -
big tit invasion -
bj sandwich -
black ass busters -
black attack gangbang -
black cocks white sluts -
black dicks white slits -
black in black -
black mens pov -
black reign xxx -
black semen lovers -
blacks on boys -
blondes of porn -
blowjob junkie -
blowjob mom -
blowjob races -
boob exam scam -
booty crushers -
booty studio -
boys gone bad -
boys that gag -
brain pass -
brandy didder -
brazil bang -
break her hymen -
britney lightspeed -
brutal blowjobs -
busty christy -
busty kelly kay -
butt bangin -
butt bunnies -
butt hunger -
cam boys live -
cam girls live -
campus videos -
cam tv -
candi moore -
cartoon 69 -
cartoon porn -
cartoon sex network -
cash strapped teens -
cheer chix -
cherry potter -
chloe 18 -
chubby secrets -
church upskirts -
circle jerk boys -
clear pore -
club tera -
cock loving moms -
college party dates -
college wild parties -
couples seduce teens -
creamed cornholes -
creamed feet -
cream filled panties -
creampie models -
creampie surprise -
creampie thais -
cum covered glasses -
cumshot blast -
cumshot circus -
cum slut party -
cum swallowing lessons -
cum swap sluts -
cum thirsty -
cute chloe -
cyberfolds web -
daddys friend -
danas dirty diary -
deep crack high -
devon xxx -
dick sucking sluts -
dirty anal girls -
dirty blonde coeds -
dirty road trips -
dirty teen -
discount reality sites -
dixon does -
doghouse digital -
donnys girls -
do pornstars -
download pass -
dp fuckfest -
dream kelly -
dripping creampies -
drool my load -
easy elders -
ebony arousal -
ebony auditions -
ebony bad girls -
ebony candy -
ebony climax -
ebony dymes -
ebony hunger -
ebony joy -
ebony knights -
ebony sizzle -
ebony underground -
ebony universe -
ember 19 -
erica lightspeed -
estra vil -
euro bride tryouts -
euro fuck trip -
euro teens xxx -
explicit lesbians -
extra big dicks -
extreme alex -
extreme girl network -
extreme holly -
faces of goo -
facial land -
facial mag -
fantasy handjobs -
fantasy latina -
fast size -
fast times at nau -
female pov -
fetish hell -
finger till cum -
first time swallows -
first time twinks -
foot erotica -
footjob footjob -
footjob models -
free hot pics -
free video planet -
french pee -
fresh young meat -
from ass to mouth -
fucked tits -
fuck spy -
full bush -
gagging whores -
gag on my cock -
gag school -
gangbang divas -
gangbang squad -
gape her ass -
gaping girls -
gay amateur xxx -
gay asian xxx -
gay bear xxx -
gay big cock sex -
gay black hardcore -
gay blind date sex -
gay dome -
gay dream boys -
gay ebony xxx -
gay facials xxx -
gay fetish xxx -
gay hentai xxx -
gay interracial xxx -
gay mature xxx -
gay military xxx -
gay orgy xxx -
gay player -
gay videos xxx -
gay xxx archive -
ghetto hoochies -
ginger jolie -
girls get crazy -
girls hunting girls -
girls who suck cock -
give me pink -
glamour models gone bad -
glory hole station -
gooey holes -
got fooled -
got pornstars -
granny fucking -
guys get fucked -
handjob lessons -
handjob models -
handjob spectacles -
hardcore partying -
hardcore sex shack -
hardcore sweethearts -
hard porn -
her 1st anal -
her first anal sex -
her first ass to mouth -
her first big cock -
her first dp -
her first lesbian sex -
her first throatjob -
hirsute beavers -
his first facial -
his first gay sex -
his first huge cock -
his first threesome -
his first throatjob -
hood hunter -
hooked on ass -
hooked on asses -
hot gay porno -
hot haley -
hot movies -
hottest anal sex -
hot xxx blonde -
housewife bangers -
huge real boobs -
hustler hollywood -
i friends -
i like deep throat -
incredible cams -
india chix -
indian dreamgirl -
interracial fuck -
interracial joy -
interracial paradise -
interracial retreat -
interracial site -
into asian -
ir orgy -
i teens -
its just chocolate -
i want latina -
i want trannies -
i want u -
jenea stone -
jenny heart -
jerk him off -
jerk me now -
jerk that cock -
jesse jane -
jizz on glasses -
joy ourself -
just adult movies -
just creampie -
just ebony -
just facials -
just hardcore sex -
just hentai -
just over eighteen -
karen palms -
kasey kaine -
kates playground -
kaylees world -
king of tease -
kitty leigh -
kung pao pussy -
lacey white -
large black cocks -
large girls xxx -
latina diamonds -
latin adultery -
latina princesses -
latin exposure -
leaking liquids -
leigh model -
lesbian exotic -
lesbian experience -
lesbian recruiters -
lesbian sex city -
lesbians from heaven -
lesbian sistas -
lesbian sistas -
lesbian training -
lesbo erotica -
lesbo trick -
lex steele -
lightspeeds hot shots -
little april -
live hardcore shows -
live jasmin -
lonely wives dating club -
look at me bitch -
male super site -
mandy lightspeed -
mandys diary -
matts modles -
mature appeal -
mature belle -
mature talent -
mature temptations -
mature uniform -
mature xrotica -
mature xxx archive -
maximum orgy -
maximum pills -
max softcore -
me and my pussy -
meat insertions -
me fuck you long time -
megan qt -
megan site pass -
melissa doll -
melon hunter -
men over 30 -
milf challenge -
milf cruiser -
milf explorer -
milf seeker -
milfs exposed -
milf theatre -
moms a slut -

четврток, август 07, 2008 3:41:00 претпладне  
Blogger xjd7410@gmail.com said...

cheap oakley sunglasses
fitflops
ed hardy clothing
timberland boots
louis vuitton outlet
louis vuitton
louis vuitton handbags
giuseppe zanotti sandals
kobe bryant shoes
nike uk
michael kors outlet
toms outlet
cheap jordan shoes
jordan 4
gucci handbags
michael kors outlet
air max 90
coach outlet store online
true religion jeans
michael kors outlet clearance
jordan shoes
adidas shoes
longchamp outlet
jordan retro
ralph lauren polo
ray-ban sunglasses
vans shoes outlet
lebron james shoes
adidas originals
coach outlet
nike free run 2
christian louboutin outlet
coach factory outlet
coach outlet
designer handbags
supra shoes
louis vuitton
pandora jewelry
ghd flat iron
2016.7.25haungqin

понеделник, јули 25, 2016 8:55:00 претпладне  

Објави коментар

<< Home